اخذ گواهینامه ایزو , ISO10003

ISO10003:2018 , اخذ گواهینامه ایزو

ISO10003

ISO10003:2018 , اخذ گواهینامه ایزو

استاندارد ISO10003  , اخذ گواهینامه ایزو10003 :

استاندارد  ISO10003  پیرو حل اختلاف بین سازمان ومشتری تدوین گردیده ؛ تمامی شرکتها ، سازمانها حتی کسب وکار کوچک ک بامشتری سروکار دارند اختلافاتی حتی جزئی بامشتریان خوددارند بنابراین سازمان جهانی ایزو استانداردی تدوین نمود ک سازمانها بتوانند اختلافات خودبا مشتری رابرطرف نموده توسط حل و فصل اختلافات راه حلی جهت جبران همینطور رضایت مشتری پیدا نمایند

ISO10003   کمک میکند سازمانها بتوانند اختلافات درونی خودبامشتریان رابه صورت فوری بدون نیازبه روشهای زمانگیر حل وفصل نمایند درنتیجه مشتری رضایت بیشتری ازخدمات سازمان داشته حصول رضایتمندی مشتری باعث میگردد کسب وکار سازمان راندمان مثبتی داشته باشد

مشتری جزو ارکان مهم تمامی شرکتها ، سازمان حتی کسب وکار کوچک هستند بنابراین رضایت مشتری ازخدمات ارائه شده جزو خط مشی تمامی سازمانها همینطور شرکتها میباشد ؛ کارفرمایان خود میدانند چنانچه بخواهند بازار کار پررنقی داشته باشند میبایست حتما خدماتی ارائه دهند تامشتریان راضی باشند بنابراین پیروی الزامات استاندارد ایزو10003 همچنین پیاده سازی استاندارد  ISO10003  باعث بهبود روابط بین سازمان ومشتری گشته باعث رونق کسب وکار کارفرما میگردد

ISO10003   راهنمایی سازماندهی جهت برنامه ریزی ، طراحی ، توسعه ، بهره برداری ، نگهداری همینطور بهبود موانع موثر وکارآمد حل شکایات مربوط بمحصول ر افراهم میکند

 

ISO10003 , موارد استفاده ایزو10003 :

ایزو 10003 کمک مینماید فرآیندی ترسیم شود جهت زمان رسیدگی ب حل اختلاف ، طراحی وتصمیم گیری جهت ارائه شکایات وحل اختلاف بین سازمان ومشتری

ارائه دهنده قطعنامه حل اختلاف باتوجه به نیاز وانتظارات سازمان

پیاده سازی  ISO10003 , میتواند ب افراد وسازمانها جهت ارزیابی اثربخشی کارایی هم چنین انصاف پروسه حل اختلاف کمک نماید

ISO10003 , حل منازعات  انعطاف پذیر راکه درمقایسه بافرآیند مبتنی بردادگاه میتواند ارزانتر ، سریعتر وآسانتر برطرف نماید

اخذ گواهینامه ایزو10003 , کمک میکند جهت افزایش رضایت مشتری همین طور وفاداری مشتری

ایزو10003 , کمک میکند سازمان توانایی جهت شناسایی ورفع علل اختلافات راداشته باشد

ISO10003 , راه حل شکایات همین طور اختلاف درسازمان رابهبود بخشید

ایزو10003 اطلاعات کافی دراختیار کارفرما میگذارد جهت رفع نواقص مربوط ب خدمات

 گواهینامه ISO10003

 

ISO10003:2018 , مراحل اخذ گواهینامه ایزو , اخذ گواهینامه  ISO10003 :

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو , بخصوص اخذ گواهینامه ایزو10003 توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM     بدنبال مراکز مشاوره اخذ گواهینامه ایزو هستند تابتوانند گواهینامه ایزو10003 اخذ نمایند لازم بذکر میباشد متقاضیان جهت اخذ گواهینامه ایزو10003 , میبایست همزمان الزامات استاندارد ایزو9001 پیاده سازی نمایند اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ISO9001 ,  همچنین متقاضیان میتوانند همزمان با اخذ گواهی نامه ایزو10003 , گواهی نامه ایزو10001 , گواهینامه ایزو10002 , گواهینامه ایزو10004 , اخذ نمایند حال آنکه مشتریان جهت اخذ گواهینامه ایزو , ISO10003  , بدنبال مراکز صدور گواهینامه ایزو , کلمات کلیدی رادنبال میکنند :

اخذ گواهینامه ایزو10003 , شرایط اخذ گواهینامه ایزو10003 , ایزو10003 چیست ,  ISO10003:2018 , اخذ ایزو فوری , استاندارد ایزو10003 چیست , اخذ گواهینامه ایزو10003 ارزان , استاندارد حل اختلاف بین سازمان ومشتری چیست , متن فارسی استاندارد ایزو10003

متقاضیان جهت اخذ ISO ,   اخذ گواهینامه ایزو فارغ ازنوع استاندارد دوراه دارند یااینکه گواهینامه ایزو بین المللی تحت اعتبار انجمن بین المللی IAF  بگیرند ویا توسط  CB  خصوصی مبادرت نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو مبرهم میباشد اخذ گواهی نامه ایزو بین المللی , تحت اعتبار انجمن  IAF  هم زمانبر بوده بلحاظ اینکه میبایست حتما الزامات استاندارد پیاده سازی گردد پس ازتایید ممیز مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو بین المللی صادر میگردد وهم هزینه اخذ گواهینامه بین المللی بالاتر بوده منتها اخذ گواهینامه ایزو توسط  CB  خصوصی ارزانتر ، سریعتر همین طور راحت میباشد بنابراین بیشتر مشتریان اقدام مینمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو فوری , توسط  CB  خصوصی درکمترین زمان ممکن باکمترین هزینه ممکن

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.ISO.ORG

WWW.IAF.NU

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند