اخذ گواهینامه ISO20000-1:2018

ایزو 20000 , اخذ گواهینامه ISO20000

 گواهینامه ایزو20000ISO20000-1:2018

 

ایزو 20000 , اخذ گواهینامه ISO20000

ISO20000  چیست ؟

ایزو20000 , بنام فن آوری اطلاعات ، مدیریت خدمات ، الزامات سیستم مدیریت خدمات توسط سازمان جهانی ایزو  ارائه میگردد

استاندارد ایزو20000  :

ISO20000  اولین استاندارد بین المللی جهت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات میباشد ، ایزو20000 سال 2005 توسط سازمان جهانی ایزو منتشر شد طی سال 2011 همینطور سال 2018 بروزرسانی شد  

استاندارد ایزو20000  الزامات سیستم فن آوری اطلاعات , سال 2005 منتشر شد طی سال 2011 میلادی ورژن جدید  ISO20000    ب  استاندارد  ISO20000-1    بروزرسانی شد همچنین سال 2012 میلادی استاندارد ایزو2-20000  منتشر گردید

ISO20000-1   درحال حاضر توسط  ISO / IEC JTC / SC 4   مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ، مدیریت فناوری اطلاعات تجدید نظر شده

ISO20000-1:2018  الزامات جهت ایجاد پیاده سازی ، نگهداری بطور متداول بهبود سیستم مدیریت خدمات ارائه میدهد

ایزو20000 درمورد : برنامه ریزی ، طراحی ، انتقال ، تحول وبهبود خدمات مطابق باشرایط مورد توافق همچنین ارائه ارزش جهت مشتریان ، کاربران ، سازمانها ارائه خدمات میباشد

ISO20000-1:2018  بنابراین میتواند توسط شرکتهای خدماتی فناوری اطلاعات ، سازمانها همین طور کاربران فناوری اطلاعات مستندات ایزو20000 پیاده سازی گردد سپس متقاضی اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه  ISO20000-1:2018

ایزو20000:2018  شامل ده بخش میباشد بشرح ذیل :

محدوده

مراجع قانونی

اصطلاحات ، تعاریف

زمینه سازمان

رهبری

برنامه ریزی

پشتیبانی سیستم مدیریت خدمات

عملیات سیستم مدیریت خدمات

سنجش عملکرد

بهبود

ISO20000ISO20000-1:2018

ISO/IEC 20000-2: Guidance on the application of service management systems

ایزو2-20000 راهنمای استفاده سیستم مدیریت خدمات

ISO20000-2:2012  راهنمای استفاده سیستم مدیریت خدمات براساس الزامات استاندارد  ISO20000-1    ارائه میدهد

ایزو20000 توسط دوازده بند تعریف شده شامل :

ایزو1-20000  : مدیریت خدمات

ایزو 2-20000  : راهنمای استفاده سیستم مدیریت خدمات

ایزو 3-20000  : راهنمایی درتعریف دامنه ، کاربرد

ایزو4-20000  : مدل ارزیابی فرآیند

ایزو 5-20000  : طرح اجرای نمونه جهت ایزو1-20000

ایزو 6-20000 : الزامات ISO  , جهت سازمانهای ممیزی ، صدور گواهینامه سیستم مدیریت خدمات

ایزو 7-20000  : راهنمای ادغام همچنین هماهنگی بین استاندارد  ISO20000-1 ,  استاندارد ISO9001:2015  ,  ISO27001:2013

ایزو 9-20000  : راهنمای کاربرد  ISO20000-1   ب خدمات ابری

ایزو 10-20000  : مفاهیم واژگان

ایزو 11-20000  : راهنمای چارچوب مدیریت خدمات

ایزو12-20000  : راهنما بین  ISO20000  وچارچوب مدیریت خدمات

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو20000 بهتر میباشد همزمان سه استاندارد ایزو9001 ، ایزو27001 همچنین ایزو20000  پیاده سازی سپس مبادرت فرمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو20000

اخذ گواهینامه ایزو , ایزو20000

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    بدنبال اهداف خود هستند :

اخذ گواهینامه ایزو20000 , اخذ گواهی نامه  ISO20000 , ایزو20000 چیست , استاندارد ایزو20000 , شرایط اخذ گواهینامه ایزو1-20000 , ISO20000-1:2018 , مراکز ارائه دهنده گواهینامه ایزو , متن استاندارد ایزو20000

اخذ گواهینامه ایزو20000 توسط مراکز فنآوری اطلاعات ، شرکتهای ارتباطی سازمانها و.... اخذ میگردد متقاضیان بدنبال مراکز صدور گواهی نامه ایزو همینطور هزینه صدور گواهینامه ایزو , ایزو20000 میباشند لازم بذکر میباشد چنانچه متقاضی خواهان گواهینامه ایزو 1-20000 معتبر باشد میبایست اقدام نماید مراجع صدور گواهینامه ایزو تحت نظر  IAF   گواهینامه ایزو20000 اخذ نماید

لینکهای مرتبط :

WWW.ISO.ORG

WWW.IAF.NU

WWW.IRANGOVAH.IR

اخذ گواهینامه  ISO , گواهی نامه ایزو20000 متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات فنی همینطور حقوقی بیشتر توسط شماره تماس 02144769451  -  02144769456  ارتباط برقرار نماید بامرکز ایران گواه

ایران گواه بعنوان مشاور اخذ گواهینامه ایزو جهت مراکز صدور گواهینامه ایزو , هزینه اخذ گواهینامه ایزو درخدمت متقاضیان میباشد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند