اخذ گواهینامه ایزو10002

ISO10002:2016 , گواهینامه :

 مدیریت کیفیت ISO10002

ISO10002:2016 , گواهینامه :

استاندارد , ایزو , 10002 راهنمای جامع مورد بحث فرآیند اداره شکایت مشتری مربوطه محصولات درون سازمان میباشد هدف ایجاد استاندارد ایزو10002 برنامه ریزی ، طراحی ، عملیات نگهداری همینطور بهبود روابط درون سازمانی نسبت ب مشتریان میباشد .

ISO   فدرال بین المللی تدوین استاندارد بین المللی میباشد ، کار سازمان ایزو آماده سازی استاندارد جهت پیشرفت جوامع هست تدوین استاندارد بطور معمول توسط کمیته فنی  ISO  انجام میگردد

استاندارد  ISO10002    جهت بهبود مستمر کیفیت محصولات ، خدمات همینطور فرآیند مبتنی بربازخورد مشتریان همچنین سایر اشخاص تدوین ، منتشر گشت

ISO10002   هدایایی جهت برنامه ریزی ، طراحی ، توسعه ، اجرا ، نگهداری وبهبود پروسه رسیدگی ب شکایات موثر ، کارآمد جهت انواع فعالیت تجاری ، غیر تجاری درنظر میگیرد ک بنفع سازمان ومشتریان ، شاکیان میباشد

اطلاعات حاصله ( فرآیند رسیدگی ب شکایات مشتریان ) میتواند منجر ب پیشرفت درمحصولات ، خدمات وفرآیند گردد همچنین جایکه شکایت بدرستی صورت پذیرد میتواند باعث شهرت سازمان گردد .

روند موثر ، کارآمد شکایات نشان دهنده نیاز همچنین انتظار سازمان عرضه کننده محصولات ، خدمات وکسانی هست ک دریافت کننده محصولات سازمان میباشد .

ایزو , 10002 , سازگار بااستاندارد ISO10001 , ISO10003  ,  ISO10004  , هست .

استاندارد ایزو10001 ، ایزو10002 , ایزو10003 , ایزو10004 , بخشی ازیک چهارچوب گسترده هم چنین یکپارچه جهت افزایش رضایت مشتری ازطریق کد رفتار ، رسیدگی شکایات ، حل اختلاف ونظارت همینطور اندازه گیری رضایت مشتری  میتواند بطور مستقل ویادرارتباط با یکدیگر مورد استفاده قرار بگیرد .

ISO10002

اخذ گواهینامه ایزو10002 , هدف :

هدف ا ز گرفتن گواهی نامه  ISO10002   مشتری مداری ورسیدگی ب شکایت مشتری هم چنین حل وفصل شکایان مشتریان درون سازمان میباشد بنابراین تمامی شرکتها ، مراکز مشاوره ، سازمانها ، کسب وکار کوچک و.... میتوانند اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو10002 لازم بذکر میباشد سازمان جهانی ایزو ویرایش جدید متن استاندارد ایزو10002 ر اسال 2018 منتشر نمود

 

ISO10002 , مراجع صدور گواهینامه ایزو10002 :

گواهینامه ایزو10002 , توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو بعنوان گواهینامه  ISO10002:2018   صادر میگردد

متقاضیان , اخذ گواهینامه ایزو10002 ,  میتوانند توسط  CB  تحت نظارت انجمن IAF  اقدام نمایند جهت گرفتن گواهینامه ایزو10002 .

مراجع صدور گواهینامه ایزو10002 تحت نظارت  ISO  پس ازتایید ممیز هم چنین رفع عدم انطباق مبادرت ب صدور گواهی نامه ایزو , بنام شرکت متقاضی مینمایند

کارفرمایان جهت گرفتن گواهینامه ایزو10002 میتوانند توسط مراکز صدور گواهینامه ایزو خصوصی اقدام نمایند بداینصورت هزینه اخذ گواهینامه ایزو , ایزو10002 , کمتر همچنین درگیر ساختار پیاده سازی استاندارد ایزو10002 نمیشوند بنابراین طی مدت زمان کوتاهی میتوانند گواهینامه ایزو10002 اخذ نمایند

 

ایزو10002 , خلامصه مطلب :

استاندارد ایزو 10002 جهت سیستم مدیریت کیفیت , رضایت مشتری , دستورالعمل جهت رسیدگی شکایات درون سازمان توسط کمیته فنی سازمان ایزو تدوین همچنین منتشر گشت

ایزو10002 سال 2018 میلادی توسط کمیته فنی ویرایش سپس مراکز صدور گواهینامه ایزو بنام  ISO10002:2018   گواهینامه صادر میکنند تمامی سازمانها ، شرکتها ، کسب وکار کوچک جهت ارتقاء خدمات میتوانند استاندارد ایزو10002 پیاده سازی نمایند سپس مبادرت کنند جهت اخذ گواهی نامه , ایزو10002 ، مراکز صدور گواهینامه ایزو تحت نظارت سازمان جهانی ایزو همینطور مراکز صدور گواهینامه ایزو خصوصی میتوانند گواهی ایزو10002 صادر نمایند .

لینکهای مرتبط :

WWW.ISO.ORG

WWW.GOOGLE.COM

WWW.IAF.NU

WWW.IRANGOVAH.IR

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو , ISO10002  , توسط موتور جستجوگر   WWW.GOOGLE.COM   بدنبال اهداف زیر هستند :

ایزو

گواهینامه ایزو

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو10002

اخذ گواهینامه ایزو10002

مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو10002

متن استاندارد ایزو10002

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو10002

ایزو10002 چیست

کارفرمایان جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو ,  ISO10002  , همچنین اخذ گواهینامه ایزو10002 میتوانند توسط مرکز ایران گواه اقدام نمایند

باماهمراه بهترینها را تجربه نمائید ......

مرکز مشاوره , اخذ گواهینامه بین المللی , ایزو

    

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند