اخذ گواهینامه استاندارد ایزو15189

ISO15189 ایزو15189 گواهی نامه ایزو آزمایشگاه پزشکی 02144769456

ISO15189

ISO15189  ایزو15189 گواهی نامه ایزو آزمایشگاه پزشکی 02144769456

ISO15189   ایزو15189 ، آزمایشگاههای پزشکی – الزامات کیفیت همچنین سلامت

ایزو15189 استاندارد آزمایشگاه پزشکی ، الزامات کیفیت همچنین صلاحیت استاندارد بین المللی میباشد

ایزو15189 نیاز سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه پزشکی ر امشخص مینماید ، بنابراین استاندارد ایزو15189 تدوین گشته جهت الزامات استاندارد آزمایشگاه پزشکی حال اینکه استاندارد ایزو15189 توسط چه کمیته ای تدوین گشت همچنین کاربرد استاندارد ایزو15189 کجاست .

 

 ISO15189   ادامه مطلب :

استاندراد ایزو 15189 اولین بار توسط کمیته فنی استاندارد سازمان ایزو  ISO / TC 212   تدوین گشته وطی سال 2003 میلادی منتشر گردید سپس استاندارد ایزو15189 مورد استقبال بیشمار آزمایشگاههای پزشگی گردید همچنین آزمایشگاههای پزشکی بیشماری سرتاسر جهان جهت بهبود خدمات قابل ارائه ب بیماران اقدام نمودند جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو15189 همچنین اخذ گواهینامه ایزو15189 تااینکه استاندارد ایزو15189 طی دوبار توسط کمیته فنی  ISO/TC212  مورد ویرایش گردید

ایزو15189 طی سال2007 همچنین 2012 میلادی ویرایش گردید درحال حاضر آخرین تغییرات متن استاندارد ایزو15189 مربوط ب سال 2012 میلادی میباشد

استاندارد ایزو15189 براساس جزئیات ایزو17025  ISO / IEC 17025:1999   الزامات عمومی جهت صلاحیت آزمایشگاهها همچنین آزمایشات کالیبراسیون توسط کمیته فنی تدوین گشت .

استاندارد ایزو15189 دربرگیرنده الزامات فنی همچنین کیفی بمنظور احراز صلاحیت آزمایشگاه پزشکی جهت ارائه خدمات باکیفیت ب بیماران میباشد همچنین    ISO15189 Standard  براساس استاندارد ایزو9001 همچنینن  ایزو17025 نوشته ، منتشر گردید .

ایزو15189 الزامات خدمات آزمایشگاه پزشکی را الویت بندی نموده ک شامل ؛ جمع آوری نمونه بیمار ، تفسیر نتایج آزمایش ، زمان بازبینی قابل قبول ، نحوه آزمایش درشرایط اضطراری ، نقش آزمایشگاه درآموزش وپرورش کارکنان ، مراقبت بهداشتی ، ترتیبات پذیرش ، الویت بندی نیاز بیماران ، انتقال ، ذخیره سازی میباشد . بنابراین ایزو15189 سندی منحصر به فرد هست ک  باتوجه ب شرایط خاص محیط پزشکی همچنین اهمیت آزمایشگاه پزشکی جهت مراقبت ا زبیمار میباشد .

ایزو15189  ISO15189:2012    میتواند توسط آزمایشگاههای پزشکی درحال توسعه سیستم مدیریت کیفیت همچنین ارزیابی صلاحیت خود استفاده نماید همچنین میتواند جهت تایید ویاشناخت صلاحیت آزمایشگاههای پزشکی توسط مشتریان آزمایشگاهی ، تنظیم مقامات وواحدهای اعتبار بخشی مورد استفاده قرارگیرد .

صدور گواهینامه ایزو15189 :

  گواهینامه ایزو15189 توسط مراکز ارائه دهنده گواهینامه ایزو صارد میگردد همانطورکه قبلا گفته شد مراکز ارائه دهنده خدمات ایزو درایران بدوصورت فعالیت مینمایند مراکز ارائه دهنده خدمات ایزو تحت اعتبار  IAF   همچنین مراکز ارائه خدمات استاندارد ایزو خصوصی .  جهت تکمیل اطلاعات درمورد مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو پیشنهاد میگردد متن زیر مطالعه گردد .

مراجع صدور گواهینامه ISO HSE همچنین مبلغ اخذ گواهینامه ایزو ، مدت زمان اخذ گواهی نامه ایزو

 

آزمایشگاههای پزشکی میتوانند جهت ارائه خدمات بهتر ب مشتریان همچنین پیاده سازی الزامات ایزو15189 اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو15189 ، مبلغ جهت صدور گواهینامه ایزو15189 همچنین مدت زمان صدور گواهی ایزو15189 بستگی ب مرجع صدور گواهینامه ایزو داشته جهت کسب اطلاعات بیشتر بابت اخذ گواهینامه ایزو15189 متقاضیان میتوانند توسط تلفن مرکز تماس حاصل فرمایند ازمشاوره رایگان کارشناسان مرکز استفاده نمایند .

استاندارد ایزو15189 – خلاصه مطلب :

استاندراد ایزو15189 سال 2003 میلادی توسط کمیته فنی سازمان ایزو (  ISO / TC 212  ) تدوین ومنتشر گشت متن استاندارد ایزو15189 درمورد آزمایشگاههای پزشکی همچنین کیفیت وصلاحیت آزمایشگاه پزشکی  میباشد همچنین ایزو15189 برگرفته ازاستاندارد ایزو17025 ، ایزو9001  میباشد آزماشگاههای پزشکی جهت بالابردن راندمان کاری ، پایین آوردن درصد خطا همچنین تبلیغات میتوانند اقدام ب اخذ گواهینامه ایزو15189 نمایند تابتوانند اعتماد مشتریان رابدست آورند  همچنین جهت اخذ گواهینامه ایزو15189 میتوانند ب مراکز ارائه دهنده خدمات ایزو مراجعه نمایند ویااینکه توسط مرکز ایران گواه اقدام نمایند جهت اخذ گواهی نامه ایزو15189

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو15189 توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    بدنبال اهداف زیر میباشند :

اخذ گواهینامه ایزو15189

استاندارد 15189

استاندارد مربوط به آزمایشگاه چیست

چطور میتوانم ایزو15189 برای آزمایشگاه بگیرم

هزینه گرفتن ایزو15189 جهت آزمایشگاه چقدر هست

چه مدارکی برای گرفتن گواهینامه ایزو15189 نیاز هست

مدارک لازم جهت اخذ استانادر ایزو15189

استاندراد ایزو15189 چیست

متن استاندارد 15189 الزامات کیفیت وصلاحیت آزمایشگاه پزشکی

ازکجا میتوانم گواهینامه ایزو15189 بگیرم

مراکز ارائه دهنده خدمات ایزو

ایزو15189

آخرین ورژن استاندارد ایزو15189

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

https://www.iso.org/standard/56115.html

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_15189

https://ilac.org/

WWW.GOOGLE.COM

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند