گواهینامه ایزو14001

شرایط اخذ گواهینامه ایزو14001 ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیط 02144769456

 ایزو14001

شرایط اخذ گواهینامه ایزو14001 ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیط 02144769456

گوهینامه ایزو14001 بنام استاندارد ایزو مدیریت سیستم زیست محیط میباشد معمولا تمامی شرکتهای پیمانکاری حوزه نفت وگاز پتروشیمی همچنین شرکتهای خدمات فضای سبز مبادرت ب اخذ گواهینامه ایزو14001 مینمایند سازمان جهانی ایزو سال 2015 میلادی ورژن جدید الزامات استاندارد  ISO14001:2015   تدوین نمود سپس جهت دسترسی تمامی علاقمندان ب محیط زیست انتشار داد بنابراین متقاضیان ب اخذ گواهی ایزو14001 میتوانند گواهی نامه  ISO14001:2015  اخذ نمایند

اخذ گواهی نامه ایزو14001 جهت شرکتهای نفت وگاز همچنین صدور گواهینامه ایزو14001:2015 جهت شرکتهای پیمانکار شهرداری بصورت فوری اخذ میگردد لازم بذکر میباشد بدلیل اینکه بسیاری ا ز الزامات استاندارد ایزو14001 همگام بوده با استاندارد ایزو9001 همچنین بیشتر سازمانها ابتدا گواهینامه ایزو9001 اخذ مینمایند بعنوان استاندارد مرجع سپس گواهینامه ایزو14001 اخذ مینمایند همچنین پیاده سازی الزامات بصورت رایگان بهتر میباشد متقاضی اخذ گواهینامه ایزو14001 همزمان مبادرت نماید جهت اخذ گواهینامه ایزو9001

گواهینامه  ISO14001    چیست

ایزو14001 معیار   EMS    ( مدیریت محیط زیست ) راتعریف میکند الزامات ایزو14001 جهت عملکرد محیط زیست نمیباشد بلکه نقشه راه شرکت جهت ایجاد  EMS   تهیه نماید ، طراحی  میکند اخذ گواهینامه  ISO14001   میتواند توسط سازمان جهت بهبود بهره وری منابع کاهش ضایعات همچنین کاهش هزینه کمک نماید

استاندارد خانواده ایزو14000 ابزار علمی جهت شرکتها همچنین سازمانها  ی مختلف جهت مدیریت مسئولیتهای محیطی فراهم میآورند

گواهینامه  ISO14001:2015

استاندارد ایزو14001:2015 معیار سیستم مدیریت زیست محیطی ر اتعیین مینماید همچنین میتواند گواهی نامه ایزو14001 صادر گردد .

ایزو14001:2015 نقشه چارچوبی میباشد ک شرکت همچنین سازمان میتواند جهت ایجاد سیستم مدیریت اثربخش زیست محیطی برنامه ریزی نماید الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی   ISO14001:2015     میتواند مورد استفاده سازمان همچنین شرکتها فاقد ا ززمینه فعالیت گردد

سازمان استاندارد ایزو بصورت دوره ای استانداردها ر ابررسی مینماید  سپس استاندارد جدید حسب سیاستهای بازار ارائه میدهد نسخه فعلی ایزو14001:2015 ورژن جدید خانواده ایزو14000 میباشد ک توسط مراکز صدور گواهینامه ایزو سه ساله منعقد میگردد تا سیستم مدیریت محیط زیست خودرا ب نسخه جدید استاندارد متصل سازد نسخه جدید ایزو14001 بربهبود عملکرد زیست محیطی تمرکز دارد نه بهبود سیستم مدیریت خود استاندارد ایزو14001 شامل چندین بروزرسانی جدید میباشد هدف ازبروزرسانی ایزو14001 مدیریت زیست محیطی جامع تر همچنین مرتبط توسط زنجیره تامین میباشد تغییر مهم ایزو14001 ساختار سیستم مدیریت عمومی میباشد

علاقمندان متن کامل استاندارد ایزو14001 ورژن 2015 میتوانند جهت دانلود فایل PDF اینجا کلید نمایند

شرایط اخذ فوری گواهینامه  ISO14001:2015   

شرکتهای پیمانکار فضای سبز همچنین شرکتهای پیمانکار حوزه نفت وگاز میبایست حتما گواهینامه ISO14001:2015   اخذ نمایند بدلیل اینکه گواهی  ایزو14001   جزو مدارک ارائه دهنده جهت شرکت  د رمناقصات میباشد بهمین دلیل بدنبال مراکز صدور گواهینامه  ISO   هستند بدلیل اینکه اکثرا متقاضیان اخذ گواهینامه   ISO  اطلاعات کمی بابت شرایط اخذ گواهی نامه ISO    دارند هزینه جانبی متفاوتی پرداخت مینمایند تابتوانند گواهینامه  ISO   دریافت نمایند

ادامه مطلب توجه نماید....

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001

مراکز صدور گواهی نامه ISO  نیز گواهینامه  ISO14001   صادر مینمایند مدت زمان اخذ گواهینامه   ISO14001  بستگی  ب مراجع صدور گواهینامه  ISO  بین چهار روز تاشش ماه میباشد مثلا چنانچه متقاضی گواهینامه  ISO14001    CB  تحت نظارت  IAF   بخواهد اخذ نماید حداقل زمان ممکن  جهت رسیدن ب گواهی  ISO14001  دوماه میباشد چنانچه متقاضی اخذ گواهینامه  ISO14001  بخواهد فوری مدرک  ISO داشته باشد حداقل  زمان ممکن سه روز کاری میباشد گرفتن گواهینامه  ISO14001:2015   جهت مناقصات شرکتهای پیمانکار فضای سبز همچنین اخذ گواهینامه ایزو14001:2015 جهت شرکتهای نفت وگاز طی سه روز کاری میباشد ک ا ز  CB  خصوصی گواهینامه  ISO  صادر میگردد همچنین هزینه اخذ گواهی نامه   ISO باتوجه ب انتخاب مراجع صدور متفاوت میباشد متقاضیان اخذ گواهینامه  ISO14001:2015   فوری میبایست مدنظر داشته باشند مراجع صدور گواهینامه  ISO  خصوصی همگان شرایط یکسان دارند همچنین اختلاف قیمت بابت اخذ گواهینامه  ISO14001   بازی باکلمات میباشد جهت اینکه مبلغ بیشتری جهت صدور گواهینامه  ISO    فوری دریافت نمایند

متقاضیان محترم اخذ گواهینامه  ISO   جهت شرکتهای پیمانکاری میتوانند اطلاعات حقوقی همچنین فنی بیشتری ، بابت اخذ گواهینامه  ایزو14001:2015 همچنین اخذ گواهی نامه ایزو9001:2015   توسط تماس باشماره تلفن 02144769451 مرکز ایران گواه ،

بامادرتماس باشید.....

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو14001:2015 توسط موتور  جستجوگر WWW.GOOGLE.COM    بدنبال اهداف زیر میباشند :

اخذ گواهی نامه ایزو14001

شرایط گرفتن گواهینامه ایزو14001 جهت شرکت پیمانکاری

گواهینامه ایزو14001 ورژن چند هست

ورژن جدید استاندارد ایزو14001 چه سالی انتشار یافت

مدارک لازم جهت اخذ فوری گواهینامه ایزو14001

شرایط اخذ فوری ایزو14001

اخذ گواهینامه ایزو فوری جهت شرکت درمناقصه

اخذ گواهینامه ایزو فوری چهار روزه

مراکز صدور اخذ فوری گواهینامه ایزو14001

هزینه اخذ گواهینامه ایزو14001 چقدر هست

ازکجا گواهی نامه ایزو14001 دریافت نمایم

اخذ مدرک ایزو14001 جهت شرکت پیمانکار فضای سبز

اخذ گواهی ایزو14001 جهت شرکت پیمانکار نفت وگاز

لینکهای مرتبط:

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.ISO.ORG

WWW.GOOGLE.COM

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند