اخذ گواهینامه ISO فوری

اخذ گواهینامه OHSAS18001 مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو ISO45001 02144769456

OHSAS

اخذ گواهینامه OHSAS18001 مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو ISO45001 02144769456

 

OHSAS18001 ,  ISO45001

OHSAS18001  بنام مدیریت بهداشت حرفه ای همچنین ایمنی کار تعریف شده هست استاندارد  OHSAS18001    استاندارد بریتانیایی میباشد جهت سیستم مدیریت ایمنی همچنین بهداشت حرفه ای

ISO45001   توسط سازمان جهانی ISO    مارس 2018 تدوین گردید همچنین منتشر گشت سازمانهای دارنده گواهینامه   OHSAS18001   میتوانند جهت ارتقاء  گواهی نامه اوهساس 18001 ، مدرک ایزو45001  اخذ نمایند

 

OHSAS18001  ,  ISO45001

اوهساس18001 مورد نیاز سازمانها همچنین شرکتهای پیمانکاری حوزه نفت وگاز پتروشیمی همچنین شرکتهای تعمیر ماشین آلات الکتریکی میباشد مبحث استاندارد  OHSAS18001    مربوط بمقوله بهداشت محیط کار همچنین ایمنی محیط کار تعریف میکند سازمانها د رسراسر جهان نیاز ب کنترل همچنین بهبود عملکرد بهداشت  وایمنی دارند سیستم استاندارد اوهساس 18001 تمامی الزامات پیاده سازی ایمنی همچنین بهداشت محیط کارراتعریف میکند بااینحال قبل  سال 1999 استانداردی مربوط ب ایمنی ، بهداشت محیط کار نبوده ک باعث سردرگمی کارفرمایان میشده باشناخت این کمبود یک همکاری بین  المللی بنام سری ارزیابی ایمنی شغلی همچنین ایمنی  OHSAS   جهت اجاد رویکرد یکپارچه شروع بکار نمود گروه  OHSAS     شامل نمایندگان سازمان استاندارد ملی ، سازمان دانشگاهی موسسات اعتبار بخشی مراجع صدور گواهینامه همچنین موسسه ایمنی وبهداشت حرفه ای با سازمان        استاندارد ملی انگلستان  BSI   تشکیل گردید تیم پروژه   OHSAS    طی سال 1999 توسط استفاده بهترین طرحهای موجود سری استاندارد  OHSAS18000    رامنتشر کرد

OHSAS18000   شامل دوویژگی بود :

OHSAS18001   شامل الزامات لازم جهت سیستم مدیریت امانتداری ،   OHSAS18002   دستورالعمل اجرایی ایمنی وبهداشت ارائه میدهد مشخصات  OHSAS18001  سال 2007 بروز گشت تغییرات اوهساس18001:2007 همتراز شده توسط الزامات استاندارد  ISO9001   همچنین الزامات استاندارد  ISO14001   بصورتیکه متقاضیان میتوانند براحتی کنار اخذ گواهی نامه   OHSAS18001    گواهینامه ایزو9001 همچنین ایزو14001 اخذ نمایند چنانچه متقاضی بتواند الزامات استاندارد  OHSAS18001   ،    ISO9001   ،   ISO14001    پیاده سازی نماید اصطلاحا موفق گردیده سیستم مدیریت یکپارچه   IMS    پیاده سازی کند همچنین میتواند مبادرت نماید جهت اخذ گواهینامه IMS رایگان

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه IMS رایگان

گواهینامه IMS چیست

ادامه مطلب شرایط اخذ گواهینامه  OHSAS18001    .....

حامیان  OHSAS18001   مدعی هستند سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای (   OHSASMS   ) یک محیط کار سالم ایجاد نموده بسازمان کمک میکند :

شناسایی همچنین کنترل خطرات بهداشت ایمنی

کاهش احتمال وقوع حوادث

اطباق قانونی کمک

بهبود عملکرد کلی

استاندارد  OHSAS18001     سازمانهاراباعناصر سیستم مدیریت ایمنی موثر میسازد ک میتواند باسایرسیستمهای مدیریتی ادغام شود همچنین بسازمانها کمک میکند نتایج کارایی ، ایمنی همچنین اقتصاد بهتر شود

OHSAS18001   الزامات سیستم مدیریت جهت کمک رسانی سازمان جهت ایجاد همچنین پیاده سازی سیاست ، اهداف ک باتوجه ب الزامات قانونی همچنین اطلاعات مربوط ب خطرات مورد توجه قرارمیگیرد ، مشخص مینماید

شرایط همچنین مراجع صدور گواهینامه  OHSAS18001

مراجع صدور گواهینامه ایزو میتوانند گواهینامه  OHSAS18001   صادر نمایند سطح اعتبار گواهی اوساس18001 مربوط  میشود ب مرجع صادرکننده گواهینامه اوهساس 18001 ، چنانچه متقاضی اخذ گواهینامه  OHSAS18001   گواهی مربوطه اخذ نماید ا ز  CB   تحت نظر IAF   مدرک OHSAS18001   تحت اعتبار بالاترین مرجع میباشد حتی مشتریان میتوانند گواهینامه   OHSAS18001   اخذ نمایند ازکشور انگلستان تحت اعتبار   AB   انگلستان  UKAS   متقاضیان اخذ فوری گواهینامه اوهساس18001 جهت مناقصات میتوانند  OHSAS18001   ا ز CB   خصوصی حتی برند انگلیسی اخذ نمایند بدیهی میباشد مدرک   OHSAS  گرفته شده  CB  خصوصی کمترین اعتبار رادارا میباشد منتها بلحاظ ارزان قیمت بودن صدور گواهینامه ایزو همچنین صدورگواهینامه ایزو فوری بیشتر متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو فوری ، ارزان جهت شرکت د رمناقصات مبادرت مینمایند ب اخذ گواهینامه ایزو ا ز   CB   خصوصی

شرایط خاصی جهت اخذ گواهینامه  OHSAS18001   وجود ندارد متقاضیان اخذ مدرک OHSAS18001   میتوانند جهت مشاوره همچنین اخذ گواهینامه ایزو ب سایت WWW.IRANGOVAH.IR     همچنین توسط شماره تماس مرکز 02144769456-02144769451  ارتباط برقرارنموده مشاوره رایگان دریافت نمایند جهت مسائل حقوقی همچنین فنی بیشتر حتی استعلام قیمت صدور گواهینامه ایزو – گواهینامه  OHSAS18001
همچنین متقاضیان سوئیچ گواهینامه  OHSAS18001  ورژن 2007 میتوانند گواهینامه اوهساس اخذ شده رابروی  ISO45001   سوئیچ نمایند چنانچه متقاضی گواهینامه OHSAS18001  ازمرکز ایران گواه اخذ نموده باشد بصورت رایگان گواهی نامه  OHSAS18001   سوئیچ میگردد بروی گواهینامه  ISO45001

متقاضیان اخذ گواهینامه  OHSAS18001-  ISO45001     توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM     بدنبال اهداف خودمیگردند :

شرایط اخذ گواهینامه اوهساس18001

شرایط گرفتن گواهی نامه  OHSAS18001

اخذ گواهینامه  OHSAS  فوری

OHSAS18001  فوری

مراجع صدور گواهینامه OHSAS18001

مراجع صدور گواهینامه  ISO45001

مراجع صدور گواهی نامه ایزو45001

ایزو45001 چیست

ISO45001 چیست

اوهساس18001 چیست

OHSAS18001 چیست

ورژن جدید  OHSAS18001

ISO45001  ورژن جدید OHSAS18001   هست

اطلاعات درمورد گواهینامه  ISO45001

گواهینامه OHSAS18001  توسط چه مراکزی صادر میگردد
آیا مدرک ISO45001   توسط مراجع  IAF   صادرمیگردد

آیا گواهی نامه  OHSAS18001   توسط مراجع  IAF  صادرمیگردد

متن فارسی استاندارد ISO45001

دانلود رایگان متن فارسی ایزو45001

الزامات استاندارد  OHSAS18001

متن فارسی استاندارد  OHSAS18001

دانلود متن فارسی استاندارد اوهساس18001

اخذ فوری گواهینامه ایزو45001

گرفتن فوری گواهینامه OHSAS18001

فرق بین  OHSAS18001   و  HSE-MS

فرق بین گواهینامه  ISO45001   و  HSE

 لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.ISO.ORG

WWW.GOOGLE.COM

https://www.ukas.com/


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند