مقالات مفید

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست

 

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط برخی پیمانکاران شرکتهای خدماتی میبایست اخذ گردد . گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استانها صادر میگردد . بنابراین متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میبایست توسط اداره کار استان خود اقدام نمایند بابت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری . جهت کسب اطلاعات بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری لطفا ادامه مقاله مطالعه گردد .

 

بیشتر بخوانیم :

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری به چه شرکتهایی تعلق میگیرد

 

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری :

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری نیاز مبرم شرکتهای خدماتی میباشد . پیمانکاران جهت حضوردر مناقصات میبایست اقدام نمایند بابت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری . گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری باالفاظ متفاوتی همانند ، گواهینامه شرکتهای خدماتی – گواهینامه صلاحیت اداره کار همینطور مجوز اداره کار نامیده میشود . پیمانکاران مادامیکه خواهان حضوردر مناقصه هستند میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ارائه دهند .

مرجع صادرکننده گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری :

صدور گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استان مربوطه میباشد . اداره کار هراستان براساس مدارک مثبته گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری صادر میکند . اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری سه ساله بوده . متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میبایست مدارک بصورت فیزیکی جهت تشکیل پرونده ب یکی ا زدفاتر انجمن معرفی شده توسط اداره کار برده اقدام نمایند بابت تشکیل پرونده سپس پیگیری تا حصول نتیجه . دفاتر انجمن اداره کار توسط اداره کار هراستان معرفی میشود .

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری :

متقاضیان مدرک تایید صلاحیت پیمانکاری بعضا شرکتهای خدماتی هستند . لذا مدارک قابل ارائه بابت صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بشرح ذیل میباشد .

دفتر مرکزی موقعیت اداری باسند اداری ویا موقعیت اداری قابل بازرسی ، لیست بیمه حتی یک نفر بعنوان منشی ، لیست پرداخت حقوق ، دوره 20 ساعته کارفرمایی ، طرح طبقه بندی مشاغل ، لیست تجهیزات ، نامه درخواست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، اساسنامه شرکت ، تغییرات شرکت ، مدارک مربوطبه اعضای هیئت مدیره ، مفاصاحساب بیمه ، اظهارنامه مالیاتی سه سال اخیر .

مدارک نامبرده تماما جهت اخذ گواهنیامه تایید صلاحیت پیمانکاری الزامی میباشد .

 

مقالات مرتبط :

دوره 20 ساعته کارفرمایی چیست .

طرح طبقه بندی مشاغل چیست .

 

مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری :

مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چالش مهم متقاضیان میباشد . متقاضیان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بلحاظ حضوردر مناقصه بسیار تعجیل داشته . بنابراین دنبال مراکزی هستندتا درکوتاهترین زمان ممکن بتوانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند . مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری حدود چهار الی شش ماه برآورد میشود . مرکز مشاوره ایران گواه توانایی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری باتوجه ب مدارک مثبته پیمانکار درکوتاهترین زمان ممکن داشته .

 

روند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری :

پیمانکاران جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میبایست مدارک مورد نیاز تکمیل نموده سپس توسط یکی ازدفاتر انجمن معرفی شده اقدام نمایند بابت تشکیل پرونده . حق عضویت ، بازرسی ، تشکیل پرونده واریز گردد . سپس پرونده ارسال میگردداداره کار استان مربوطه جهت بازرسی دردفتر کار معرفی شده . چنانچه نتایج بازرسی تکمیل بود اعلام میگردد بابت صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند