مقالات مفید

گواهینامه HSE مسئول ایمنی 02146135741

گواهینامه HSE مسئول ایمنی 02146135741

گواهینامه HSE مسئول ایمنی توسط مسئولین ایمنی کارگاههای پیمانکاری بعضا درخواست میگردد . افسران ایمنی ویا مسئولین ایمنی مادامیکه میخواهند توسط کارفرما بکارگیری شوند میبایست گواهینامه  HSE مسئول ایمنی ارائه دهند . گواهینامه  HSE مسئول ایمنی متفاوت هست . حال توسط مقاله فوق میپردازیم ب مبحث درخواست گواهینامه  HSE مسئول ایمنی توسط مسئولین ایمنی کارگاهها . لطفا ادامه مقاله توجه فرمایید .

HSE چیست :

Health Safety Environment  اختصارا  HSE نامیده میشود . HSE-MS استاندارد سازمان ملی انگلستان بوده . سازمان ملی استاندارد انگلستان سال 1974 میلادی بابت ایجاد شرایط ایمنی طی محیط کارگاه همینطور ایمن ماندن کارگران مشغول درمحیط کاراز ریسکهای موجود استانداردی تدوین سپس منتشر نمود تحت عنوان  HSE . بلحاظ تکمیل بودن متن استاندارد دیگر کشور(ها) نیز الزامات استاندارد  HSE درمحیط کارگاه پیاده سازی نموده سپس اقدام میکنند جهت اخذ گواهینامه  HSE .

 بیشتر بخوانیم :

HSE چیست .

 

مسئول ایمنی کیست :

مسئول ایمنی ، افسر ایمنی ویا ناظر ایمنی فرد تحصیل کرده بابت اجرایی کردن مسائل ایمنی کارگاه ، برطرف کردن نواقص ایمنی کارگاه ، تهیه تجهیزات ایمنی همچنین رفع و رجوع موارد مربوطبه ایمنی کارگاه میباشد . حال اینکه ممکن هست مسئول ایمنی تحصیلات مرتبط دانشگاهی داشته باشد ویا اینکه بصورت تجربی براساس نوع فعالیت موارد مربوطبه ایمنی کارگاه راآموخته باشد . معمولا مسئول ایمنی میبایست توسط واحد ایمنی اداره کار تایید گردد . کارفرمایانیکه دنبال اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی هستند حتما میبایست مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار استانها استخدام نمایند .

مقالات مرتبط :

شرایط مسئول ایمنی جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی .

گواهینامه HSE مسئول ایمنی :

مسئولین ایمنی جهت کاردرکارگاه پیمانکاری میبایست حتما گواهینامه  HSE داشته ، ارائه دهند . گواهینامه  HSE مسئول ایمنی توسط کاربران ازطریق سایت جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM سرچ میگردد .

گواهینامه HSE مورد درخواست مسئولین ایمنی بطور کلی دودسته تقسیم میشوند . چنانچه درخواست کننده گواهینامه  HSE مسئول ایمنی بخواهد جهت رزومه شخصی ویا ارتقاء رتبه سازمانی گواهی نامه  HSE اخذ نماید میتواند توسط مراجع صدور گواهینامه  HSE اقدام نمایدبه اخذ گواهینامه  HSE مسئول ایمنی بنام خودشان .

مسئول ایمنی چنانچه بخواهد توسط اداره کار استان مربوطه تایید صلاحیت گردد بابت شروع بفعالیت درکارگاه میبایست مدرک تحصیلی مرتبط داشته ویا اینکه دوره 40 ساعته ایمنی بهداشت محیط کار همینطور دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک بگذراند . لازم بذکر میباشد برگزاری دوره ویژه مسئول ایمنی میبایست توسط اداره کار تایید شده باشد . گواهینامه دوره 40 ساعته ایمنی بهداشت همچنین دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک میبایست توسط مرکز تحقیقات صادر گردد .

بیشتر بخوانیم :

برگزاری دوره 40 ساعته ایمنی بهداشت .

برگزاری دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک .

اخذ گواهینامه HSE مسئول ایمنی توسط ایران گواه :

مرکز مشاوره ایران گواه میتواند جهت متقاضیان اخذ گواهینامه  HSE شخصی براساس دریافت مستندات قابل ارائه گواهینامه  HSE مسئول ایمنی صادر نماید . همینطور مرکز مشاوره ایران گواه نیز میتواند ثبت نام نماید ازمتقاضیان دوره ایمنی ویژه مسئول ایمنی لذا چنانچه درخواست گواهینامه HSE مسئول ایمنی داشته لطفا بامرکز ارتباط برقرار نمایید .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند