مقالات مفید

اخذ گواهینامه ایزو 10004 , ایران گواه 02146135741

اخذ گواهینامه ایزو 10004

اخذ گواهینامه ایزو 10004 , ایران گواه 02146135741

اخذ گواهینامه ایزو 10004 مورد درخواست متقاضیان بعضا شرکتهای مشتری محور میباشد . ایزو 10004 توسط سازمان بین المللی  ISO جهت دستورالعملهای حل اختلاف بین سازمان ومشتری میباشد . لذا شرکتها همینطور سازمانهای مشتری محور جهت بدست آوردن حداکثر رضایت مشتریان خود نیاز داشته استقرار استاندارد ISO 10004 اقدام نموده سپس اقدام کنند بابت اخذ گواهینامه ایزو 10004 . سازمان ایزو پیشنهادی جهت صدور گواهینامه ایزو 10004 ب نهاد(های) صادرکننده نداده لذا گواهینامه ایزو 10004 صادرشده توسط مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو بصورت نانواکریدنت صادر میگردد .

ایزو 10004 چیست :

ایزو 10004 دستورالعملهایی جهت نظارت همینطور اجرای مراحل رضایتمندی مشتریان اعلام مینماید . سنجش رضایت مشتریان مقوله ای مهم بوده البته ایزو 10004 الزامات همینطور دستورالعملهای حل اختلاف بین سازمان همینطور مشتری رابیان میکند .

ISO 10004  جهت حل اختلاف دورن سازمانی بین مشتری وسازمان تدوین شده . لذا تمامی مجموعهها صرف نظرار نوع کاربری ، اندازه همچنین بزرگی ویا کوچکی میتوانند الزامات استاندارد ایزو 10004 رعایت نموده اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو 10004 .

چرایی اخذ گواهینامه ایزو 10004 :

شرکتهای تولیدی بازرگانی عمدتا درآمدخودرااز مشتریان خود داشته . لذا کسب رضایت مشتری جزو مهمترین فاکتور(های) فروش شرکتهای تولیدی بازرگانی میباشد . امروزه باتوجه ب بازار گسترده ائم ا زوجود کالا(های) داخلی همچنین خارجی ارائه خدمات مطلوب بغیراز کیفیت محصول میتواند باعث جذب مشتری بیشتر شود . بلحاظ اینکه عمده درآمد شرکتهای تولیدی همینطور بازرگانی توسط مشتریان میباشد ، بنابراین رعایت الزامات استاندارد رضایتمندی مشتریان اهمیت بالایی داشته . پس رعایت الزامات استاندارد ایزو جهت رضایتمندی مشتریان همینطور حل اختلاف بین مشتری همینطور سازمان جزو مهمترین مسائل متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو 10004 میباشد .

اخذ گواهینامه رضایتمندی مشتریان :

ISO 10004 , اینکه چگونه رضایت مشتریان جلب شود چالش تمامی خرده فروشان همینطور عمده فروشان میباشد . برخی اصناف بجهت نوع فعالیت یعنی فروش هرروزه باانسانهای متفاوتی سروکار داشته . فروشندگان ویا تولیدکنندگان درآمدخودرا ازمشتریان خود دارند لذا جلب رضایت کامل مشتری غیراز کسب درآمد ممکن هست بردرآمد اصناف بیفزاید . بارها شاهد بودیم ارائه خدمات عالی ب مشتری باعث جذب مشتری بیشتر شده همینطور بلعکس هم وجود داشته . پس رضایتمندی مشتری شاید بعداز کیفیت محصول درجه اهمیت بالایی داشته . اینکه چطور وبه چه نحوی رضایمتمندی مشتریان راداشته باشیم توسط سازمان بین المللی ایزو بیان شده .

ایزو 10001 بعنوان مدیریت کیفیت ، رضایت مشتری دستورالعمل قوانین مربوطبه رفتار سازمان درمورد مشتری رامنتشر میکند .

ایزو 10002 بعنوان مدیریت کیفیت ، رضایت مشتری دستورالعمل رسیدگی ب شکایات درسازمانها را بیان میکند .

ایزو 10003 بعنوان مدیریت کیفیت ، رضایت مشتری دستورالعملهای حل اختلاف بین مشتری همینطور سازمانرا خارج ا زخود سازمان ارائه میدهد .

ایزو 10004 بعنوان مدیریت کیفیت ، رضایت مشتری دستورالعمل نظارت همچنین سنجش جهت رضایتمندی مشتریان راارائه میدهد .

اخذ کلی چهاراستاندارد  ISO 10001:2018  , ISO 10002:2018  , ISO 10003:2018  , ISO 10004:2018  همینطور پیاده سازی الزامات چهاراستاندارد فوق میتواند پکیج کاملی جهت رضایتمندی مشتریان بابت ارائه خدمات عالی سازمانها بوجود آورد .

اخذ گواهینامه ایزو 10004 معمولا همراه باگواهینامه  ISO 10002  توسط متقاضیان اخذ میگردد .

مزایای اخذ گواهینامه ایزو 10004 توسط مرکز مشاوره ایران گواه :

مرکز مشاوره ایران گواه بعنوان نهادصادر کننده گواهینامه ایزو فعالیت نمیکند ، بلکه بعنوان مشاور همینطور مرکز پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو فعال میباشد . لذا اخذ گواهینامه ایزو ، همانند اخذ گواهینامه ایزو 10004 بابت متقاضیان مزایایی داشته .

پرداخت حداقل هزینه بابت اخذ گواهینامه ایزو 10004 ، اخذ گواهینامه ایزو 10004 درکوتاهترین زمان ممکن ، اخذ گواهینامه  ISO 10004 معتبر , پیاده سازی رایگان الزامات استاندارد ایزو 10004 بصورت رایگان همینطور خدمات مشاوره جزو مزایای اخذ گواهینامه ایزو 10004 توسط مرکز مشاوره ایران گواه میباشد .

کلمات کلیدی :

اخذ گواهینامه ایزو 10004 , ISO 10004:2018  , گواهینامه رضایتمندی مشتریان , اخذ گواهینامه رضایت مشتری , ایزو 10004 ویرایش جدید , متن استاندارد ایزو 10004 , دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 10004

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان

اخذ گواهینامه  ISO 10002

 اخذ گواهینامه ایزو بدون ممیزی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند