مقالات مفید

رای دیوان عدالت اداری در مورد مسئول ایمنی

رای دیوان عدالت اداری در مورد مسئول ایمنی

رای دیوان عدالت اداری در مورد مسئول ایمنی جستجو(های) بسیاری توسط مسئولین ایمنی توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM  داشته . لذا براساس مقاله فوق میپردازیم ب رای دیوان عدالت اداری در مورد مسئول ایمنی . مقاله فوق توسط مرکز مشاوره ایران گواه مکتوب شده لذا کپی برداری بدون ذکر نام مشکل شرعی داشته . مرکز مشاوره ایران گواه بعنوان مشاور امور گوهینامه ملی همچنین بین المللی فعالیت کرده خدمات رسانی میکندبه متقاضیان اخذ گواهینامه ISO , گواهینامه  IMS , گواهینامه HSE , گواهینامه CE , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری مجوز اداره کار , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار همینطور اخذ گواهینامه رتبه .

گواهینامه مسئول ایمنی :

افسران ایمنی مشغول درکارگاه پیمانکاری جهت گرفتن تاییدیه مسئول ایمنی توسط اداره کار طی چندسال اخیر مادام مشکلاتی داشته . اغلب بدنبال گواهینامه HSE بنام خودشان بودند تابتوانند برگه تاییدیه اداره کار اخذ نمایند بتوانند بعنوان مسئول ایمنی فعالیت کنند . بعضا توسط برخی افراد سودجو متاسفانه گواهینامه HSE شخصی بنامشام صادر میشده ، عنوان میگشته گواهینامه HSE بنام خودشان همان تاییدیه مسئول ایمنی هست . منتها مسئولین ایمنی میبایست مدرک تحصیلی مرتبط داشته باشند تابتوانند بعنوان مسئول ایمنی کارگاه تاییدیه اداره کار اخذ نمایند . گواهینامه مسئول ایمنی همان گواهینامه تاییدیه اداره کار بعضا گواهینامه HSE شخصی میباشد . لذا براساس رای دیوان عدالت اداری مسئولین ایمنی نیازی ب تاییدیه اداره کار نداشته بنابراین فقط میتوانند گواهینامه HSE  بنام خودشان اخذ نمایند .

گواهینامه HSE مسئول ایمنی :

گواهینامه HSE مسئول ایمنی همان گواهینامه  HSE-MS هستکه توسط مراجع صدور گواهینامه استاندارد ایزو صادر میشود . اعتبار گواهینامه HSE شخصی ب اعتبار مرجع صادرکننده گواهی HSE بستگی داشته . بعضا نهاد صدور HSE شخصی اعتبار بین المللی نداشته بصورت خصوصی اقدام میکند جهت صدور مدرک  HSE مکاتبه ای . لذا مراجع صدور گواهینامه HSE خصوصی دارای اعتبار پایینی هستند . متاسفانه مراجع صدور HSE بسیاری فعالیت میکنند ک تماما بصورت خصوصی توسط ایرانیها اداره میشوند همینطور اغلب عنوان میکنند گواهینامه  HSE توسط آلمان ویا انگلستان صادر میکنند . صدور گواهینامه  HSE توسط مرجع بین المللی  EGS دارای اعتبار داخلی همینطور بین المللی بوده ، لذا متقاضیاناخذ گواهینامه  HSE جهت مسئول ایمنی بنام خودشان میتوانند توسط نهاد صادرکننده  EGS اقدام نمایند بابت گرفتن گواهینامه  HSE-MS بنام خودشان .

رای دیوان عدالت اداری :

دیوان عدالت اداری طی رای ب شماره 2899 ائین نامه بکارگیری مسئول ایمنی طی کارگاه راابطال نمود . لذا رای دیوان عدالت اداری در مورد مسئول ایمنی ، ابطال بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه میباشد . پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چالشهای بسیاری داشته ، مهمترین معضل متقاضیان بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار گرفتن تاییدیه مسئول ایمنی کارگاه بوده . لذا براساس رای دیوان عدالت اداری در مورد مسئول ایمنی کارگاه پیمانکاران راحتتر میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اخذ نمایند . بلحاظ اینکه دیوان عدالت اداری ائین نامه مسئول ایمنی کارگاه ابطال نمود .

دانلود رایگان متن رای دیوان عدالت اداری :

دادنامه شماره 2899 مربوطبه رای دیوان عدالت اداری در مورد مسئول ایمنی میباشد . متقاضیان بیشماری خشنود بابت رای دیوان عدالت اداری بدنبال دانلود مشروح رای جهت ابطال بکارگیری مسئول ایمنی توسط گوگل کلمات بسیاری سرچ میکنند . جهت مطالعه رای دیوان عدالت اداری پیرو ابطال آئین نامه بکارگیری مسئول ایمنی لطفا لینک ذیل مطالعه گردد .

رای دیوان عدالت اداری بابت مسئول ایمنی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند