مقالات مفید

اخذ گواهینامه ایزو 14313

اخذ گواهینامه ایزو 14313مرکز مشاوره ایران گواه 02146135223

اخذ گواهینامه ایزو 14313

اخذ گواهینامه 14313 تقاضای شرکتهای حوزه نفت وگاز پتروشیمی میباشد . ایزو 14313 الزامات صنایع نفت وگاز طبیعی ، سیستم حمل ونقل خط لوله ، شیرآلت خط لوله میباشد . پیمانکاران شرکتهای حوزه مذکور جهت اضافه شدن ب وندورلیست شرکت نفت میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو 14313 , لذا بابت شرایط دریافت گواهینامه  ISO 14313 : 2007  لطفا ادامه مقاله مطالعه گردد .

ISO چیست :

ISO سازمان بین المللی استاندارد سازی فدارال جهانی متشکل نهاد(های) استاندارد ملی دیگر کشور(ها) میباشد . تهیه استاندارد بین المللی معمولا توسط کمیته فنی  ISO انجام میشود . هرعضو علاقمندبه موضوعیکه کمیته فنی جهت آن تشکیل شده باشد حق عضویت طی کمیته فنی ایزو داشته . سازمانهای دولتی همینطور غیر دولتی نیز حق فعالیت درکمیته فنی  ISO  داشته . سازمان بین المللی ایزو درمورد کلیه موارد استاندارد سازی الکتروتکنیک توسط کمیسیون فنی الکتروتکنیک  IEC همکاری نزدیک داشته . استاندارد ایزو 14313 نیز توسط سازمان بین المللی ایزو تدوین همینطور منتشر شده .

ایزو 14313 چیست :

ISO 14313:2007 الزامات صنایع نفت وگاز طبیعی سیستم حمل ونقل خطوط لوله شیرآلات خط لوله میباشد . استاندارد ایزو 14313 سال 2019 میلادی مورد بازبینی قرار گرفته لذا نسخه فوق درحالا حاضر دردسترس میباشد . ایزو 14313:2007   الزامات مورد نیازرا مشخص کرده همینطور توصیه(هایی) جهت طراحی ، ساخت ، آزمایش همچنین مستند سازی شیر(های) توپی ، جک دروازه همچنین پلاگین جهت استفاده خط لوله مطابق الزامات  ISO 13623  جهت صنایع نفت وگاز طبیعی ارائه میدهد .  

ISO 14313 توسط کمیته فنی  ISO / TC 67 مواد تجهیزات سازههای دریایی جهت صنایه نفت گاز پتروشیمی باهمکاری کمیته فنی  SC 2 سیستم حمل ونقل خطوط لوله تهیه شده .

توضیحات استاندارد 14313 :

اخذ گواهینامه ایزو 14313 , استاندارد  ISO 14313  نتیجه همسان سازی الزامات  ISO 14313:1999 همینطور  API Spec 6D-2002 میباشد . تجدید نظرپیرو استاندارد بین المللی  ایزو 14313 براساس ورودی کارشناسان فنی  ISO / TC67/ SC2 WG2  همچنین  API 6D TG ساخته شده هست . بازنگریهای فنی بمنظور تامین نیاز(های) صنایع نفت گاز طبیعی پتروشیمی توسط کمیته فنی سازمان ایزو سال 2019 میلادی صورت پذیرفته . استفاده کنندگان استاندارد بین المللی ایزو 14313 میبایست توجه داشته باشند جهت برنامههای منفرد میتوانند بشرایط متفاوت دیگری نیاز داشت .

گواهینامه ایزو پیمانکاران نفت گاز طبیعی پتروشیمی :

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو 14313 اغلب پیمانکاران حوزه نفت وگاز طبیعی همچنین پتروشیمی هستند . لذا پیمانکاران نفت گاز طبیعی پتروشیمی جهت حضوردرمناقصه ویا ورودبه وندور لیست شرکت نفت میبایست دارای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت باشند . اخذ گواهینامه ایزو 9001 , گواهینامه ایزو 29001 , نیز مورد نیاز شرکتهای حوزه نفت گاز طبیعی پتروشیمی میباشد . پیمانکاران حوزه فعالیت حفر چاه نفت وگاز طبیعی میتوانند اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه  E&P . استاندارد  E&P الزامات مربوطبه حفاری چاه نفت وگاز طبیعی بیان میکند .

مراجع صدور گواهینامه ایزو 14313 :

اخذ گواهینامه ایزو 14313 تقاضای اغلب پیمانکاران حوزه نفت گاز طبیعی همینطور پتروشیمی جهت حضوردرمناقصه ویا ورودبه وندور لیست شرکت نفت میباشد . متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو 14313 میتوانند توسط مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو اقدام نمایند جهت دریافت گواهینامه ایزو 14313 . جهت اخذ گواهینامه ایزو 14313 معتبر متقاضیان میبایست ابتدا اقدام نمیاند جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 14313 سپس ممیزی توسط بازرس مرجع صدور ایزو بعد صدور گواهینامه ایزو 14313 توسط نهاد صادر کننده ایزو . جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بامرکز مشاوره ایران گواه ارتباط برقرار نمایید . ایران گواه مرکز مشاوره ثبت وصدور انواع گواهینامه ایزو میباشد .

متقاضیان توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM کلمات کلیدی سرچ میکنند همانند :

گواهینامه ایزو 14313 چیست , استاندارد ایزو 14313 چیست , ISO14313  چیست , اخذ گواهینامه ایزو 14313 , اخذ گواهینامه معتبر ایزو 14313 جهت وندور لیست شرکت نفت , نحوه اخذ گواهینامه ایزو 14313 , شرایط دریافت گواهینامه ایزو 14313 , مدت زمان اخذ گواهینامه ایزو 14313

 

مقالات مرتبط شرکت ایران گواه :

گواهینامه ایزو شرکتهای نفت وگاز پتروشیمی

اخذ گواهینامه ایزو معتبر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند