مقالات مفید

صدور گواهینامه ایزو – اخذ ایزو – دریافت ایزو

صدور گواهینامه ایزو اخذ ایزو دریافت ایزو min

صدور گواهینامه ایزو – اخذ ایزو – دریافت ایزو

صدور گواهینامه ایزو – اخذ ایزو – دریافت ایزو بیشترین سرچ موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM  داشته که توسط متقاضیان اخذ ایزو، گواهینامه ایزو انجام می شود. متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو عموما شرکت های پیمانکاری هستند که بابت حضور در مناقصه همینطور کسب کلیه امتیازات جهت ورود به مناقصات نیاز به ارائه گواهینامه ایزو داشته. لذا جهت گرفتن گواهینامه ایزو دنبال نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو کلمات کلیدی همانند صدور گواهینامه ایزو – اخذ ایزو – دریافت ایزو سرچ میکنند. حال توسط مقاله فوق میپردازیم به صدور گواهینامه ایزو همچنین مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو. لطفا ادامه مقاله توجه فرمایید.

صدور گواهینامه ایزو:

صدور گواهینامه ایزو توسط نهادهایی بنام اختصار CB براساس اطلاعات سازمان های درخواست کننده اخذ ایزو، زمینه فعالیت سازمان، همینطور مستندات استاندارد درخواست شده صادر میگردد. بطور کلی مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو به دو دسته کلی معتبر همینطور غیر معتبر دسته بندی می شود. گواهینامه ایزو معتبر توسط نهادی ( سی بی ) صادر میگردد که تحت نظارت انجمن اعتبار سنجی IAF فعالیت میکند. نهاد صادر کننده غیر معتبر تحت نظارت IAF نبوده لذا بصورت خصوصی اقدام میکند جهت صدور گواهینامه ایزو.

IAF اختصار چیست:

International Accreditation Forum انجمن اعتبار دهنده بین المللی اختصارا IAF نامیده می شود. IAF تحت نظارت سازمان ISO جهت مشخص کردن نهاد استاندارد ( متولی استاندارد ) کشور های عضو فعالیت داشته. نهاد استاندارد کشور های عضو IAF اختصارا AB نامیده می شود، یکی از مهمترین وظایف متولی استاندارد ( AB ) مشخص کردن مرجع صدور گواهینامه ایزو بنام اختصار CB میباشد. لذا مرجع صدور گواهینامه ایزو چنانچه تحت اعتبار AB مشخص شده انجمن اعتبار دهنده IAF گواهینامه صادر نماید، اصطلاحا گواهینامه ایزو اصل می باشد.

مرجع صدور گواهینامه ایزو:

مرجع صدور گواهینامه ایزو CB ( سی بی ) نامیده می شود، داخل ایران دو دسته مرجع صدور ایزو فعالیت میکنند. مرکز صدور ایزو تحت نظارت IAF همینطور مرجع صدور ایزو بصورت خصوصی غیر IAF. اغلب پیمانکاران بلحاظ اینکه زمان اندکی جهت ارائه گواهینامه ایزو داشته توسط مرجع خصوصی صدور ایزو اقدام میکنند جهت دریافت گواهینامه ایزو. نهاد های صادر کننده گواهینامه ایزو بیشماری در حال فعالیت هستند که اغلب اعلام می کنند توسط کشور هایی همانند آلمان، انگلستان و یا کانادا گواهینامه ایزو صادر می شود در حالیکه تماما توسط خودشان گواهینامه ایزو صادر میگردد. لذا متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو جهت دریافت گواهینامه ایزو به یک مشاور ایزو نیاز داشته تا بتوانند با توجه به نیاز سازمان اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو.

نحوه صدور گواهینامه ایزو:

نحوه صدور گواهینامه ایزو ویا نحوه اخذ گواهینامه ایزو بستگی به سطح سختگیری مرجع صادر کننده ایزو همینطور سطح اعتباری مرجع صادر کننده مدرک ISO داشته. چنانچه متقاضی خواهان گواهینامه ایزو معتبر باشد حتما میبایست مستندات استاندارد ایزو استقرار پیدا کند سپس دو نوبت ممیزی توسط حسابرس مرجع صدور بعد صدور گواهینامه ایزو. چنانچه متقاضی خواهان دریافت فوری گواهینامه ایزو باشد میتواند توسط مراجع صدور ایزو خصوصی اقدام نماید بابت گرفتن گواهینامه ایزو. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از مشاوره رایگان مرکز ایران گواه بابت صدور گواهینامه ایزو – اخذ ایزو – دریافت ایزو بهره ببرید. 02146135741 - 02146135223

مقالات بیشتر:

اخذ ایزو، گواهینامه ایزو

رجیستری گواهینامه ایزو

کلمات کلیدی:

صدور ایزو – صدور گواهینامه ایزو – اخذ ایزو – دریافت ایزو – نحوه دریافت گواهینامه ایزو – مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو – نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو – IAF  ISO – CB -  AB

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند