مقالات مفید

اخذ گواهینامه ایزو FSSC 22000

اخذ گواهینامه ایزو FSSC 22000

اخذ گواهینامه ایزو FSSC 22000 بعنوان ویرایش جدید استاندارد ایزو 22000 توسط نهاد های صادر کننده گواهینامه ایزو جایگزین استاندارد ایزو 22000، صادر می گردد. استاندارد ایزو FSSC 22000 سال 2018 میلادی منتشر همچنین جایگزین استاندارد ایزو 22000 ویرایش 2005 میلادی گشت لذا مراجع صادر کننده گواهنیامه ایزو به جای گواهینامه ایزو 22000 می بایست گواهینامه ایزو FSSC 22000 صادر نمایند. حال توسط مقاله فوق می پردازیم به اخذ گواهینامه ایزو FSSC 22000 توسط مرکز مشاوره ایران گواه.

معرفی گواهینامه  FSSC22000:

FSSC 22000 مخفف Certificate System Certification System بنام سیستم صدور گواهینامه سیستم گواهی می باشد. استاندارد FSSC 22000 توسط سازمان بین المللی ISO سال 2018 میلادی تدوین سپس منتشر شد لذا تولید کنندگان کحصولات غذایی، خرده فروشان محصولات غذایی می بایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو FSSC 22000:2018. با افزایش روز افزون جمعیت جهان نیاز روز افزون مطمئن و خوب افزایش پیدا کرده محصولات غذایی با کیفیت جهت برآوردن نیاز فوق می بایست الزامات استاندارد FSSC 22000 پیاده سازی همینطور اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو FSSC 22000. انتشار سند استاندارد ایزو 22000 ویرایش جدید توسط سازمان ایزو سال 2019 میلادی بوده لذا  سازمان ها، شرکت ها که قبلا گواهینامه ایزو 22000 اخذ نموده اند می توانند اقدام کنند جهت سوئیچ نمودن گواهینامه به سمت استاندارد FSSC 22000.

نهاد های صادر کننده گواهینامه FSSC 22000:

استاندارد ایزو 22000 توسط سازمان بین المللی ایزو سال 2019 میلادی منتشر شد، لذا نهاد های صادر کننده گواهینامه ایزو می توانند استاندارد ایزو 22000 به نام گواهی نامه  FSSC 22000 صادر نمایند. مراجع صدور گواهینامه ایزو CB نامیده میشوند ( جهت اطلاع از مخفف CB و یا اعتبار CB صادر کننده گواهینامه ایزو لطفا مقالات مرتبط مطالعه گردد ). مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو اعتبار های متفاوتی دارند لذا هزینه بابت اخذ گواهینامه ایزو FSSC 22000 متفاوت می باشد. مسلما اخذ گواهینامه ایزو FSSC 22000:2019  صادر شده توسط CB مورد تایید  IAF دارای بالاترین سطح اعتباری گواهینامه ایزو 22000 بوده قابلیت پیگیری در سطح بین الملل می باشد. هزینه اخذ گواهینامه ایزو 22000 ویرایش جدید بستگی داشته به مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو.

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه FSSC 22000:

گواهینامه ایزو FSSC 22000 توسط تولید کنندگان مواد غذایی خرده فروشان مواد غذایی درخواست می گردد. اغلب متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو 22000 سوال دارند که چه مدارکی جهت گرفتن گواهینامه FSSC 22000 نیاز می باشد. جهت اخذ گواهینامه FSSC 22000 متقاضی می بایست ابتدا اقدام نماید بابت استقرار الزامات سیستم مدیریت کیفیت صنایع غذایی بر اساس الزامات استاندارد  ISO 9001 همینطور انجمن  GFSI سپس ممیزی بعد صدور گواهینامه ایزو 22000. چنانچه متقاضی درخواست اخذ فوری گواهینامه ایزو داشته باشد ارائه گواهینامه ایزو 9001 سپس صدور گواهینامه ایزو 22000 توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو بصورت خصوصی بدون حضور ممیز صادر می گردد.

بیشتر بخوانیم:

اعتبار مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو شرکتهای صنایع غذایی

کلمات کلیدی:

گواهینامه FSSC 22000 چیست, مراجع صدور گواهینامه ایزو FSSC 22000 , اخذ گواهینامه ایزو FSSC22000 , گواهینامه استاندارد ایزو FSSC22000 چیست , ایزو FSSC 22000 چیست , ویرایش جدید استاندارد ایزو 22000

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند