مقالات مفید

صدور فوری گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری

صدور فوری گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری

صدور فوری گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری

صدور فوری گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری توسط مرکز مشاوره ایران گواه امکان پذیر می باشد. متقاضیان اخذ فوری گواهینامه دوره 8 ساعته عمومی کارگری بدون برگزاری دوره می توانند توسط مرکز مشاوره ایران گوا هاقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه رجیستری شده اداره کار. صدور فوری گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری درخواست اغلب پیمانکاران جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی می باشد.گواهینامه دوره عمومی 8 ساعته کارگری توسط اداره کار استان صادر میگردد. حال نحوه دریافت گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری بدون برگزاری دوره در کوتاه ترین زمان ممکن چگونه هست.

دوره عمومی کارگری چیست:

دوره 8 ساعته عمومی کارگری توسط مرکز تحقیقات تحت نظارت اداره کار استان برگزار میگردد. پیمانکاران جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری می بایست به ازای تمامی اعضاء لیست بیمه، گواهینامه دوره عمومی 8 ساعته کارگری ارائه دهند. لذا با توجه به همه گیری  ویروس کرونا  Covid 19 همچنین مخاطرات تجمیع در فضای سر بسته دوره عمومی کارگری برگزار نمیگردد. بنابراین پیمانکاران جهت دریافت گواهینامه دوره عمومی 8 ساعته کارگری مشکلات عدیده ای دارند.

اخذ گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری:

اخذ گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری چالش اغلب پیمانکاران می باشد. پیمانکاران جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی می بایست مدارک خود را تکمیل نمایند. یکی از مدارک شرکت های پیمانکاری جهت تکمیل پرونده صلاحیت ایمنی اداره کار بارگزاری همینطور ارائه گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری می باشد. به دلیل شیوع بیماری کرونا ویروس اداره کار دوره های عمومی ویژه کارگری برگزار نمی کند، لذا پیمانکاران سردر گم مانده به چه صورت مدارک خود را تکمیل نموده،؛ اقدام نمایند جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری.

صدور گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری:

صدور فوری گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری توسط مرکز مشاوره ایران گواه بر مبنای لیست بیمه شرکت متقاضی امکان پذیر هست. گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری توسط مرکز تحقیقات برگزار شده و گواهینامه 8 ساعته کارگری صادر شده مورد تایید اداره کار می باشد. لذا مرکز مشاوره ایران گواه توسط مرکز تحقیقات اقدام می نماید جهت صدور فوری گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری.

نحوه صدور فوری گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری:

متقاضیان اخذ فوری گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری می بایست براساس لیست بیمه مدارک ارسال نموده، پس از واریز وجه اعلام شده اقدام میگردد جهت اخذ فوری گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری. برخی پیمانکاران بلحاظ فورس زمانی همینطور فرسایشی شدن برگزاری دوره توسط اداره کار دنبال مراکزی هستند تا در مدت زمان کوتاهی اقدام نمایند جهت دریافت گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری.

مقالات مرتبط:

گواهینامه دوره 20 ساعته کارفرمایی

صفر تا صد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

کلمات کلیدی:

اخذ فوری گواهینامه دوره کارگری، صدور فوری گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری، نحوه اخذ گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری، گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری چیست، هزینه اخذ گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند