مقالات مفید

از کجا ایزو بگیریم، ایران گواه

از کجا ایزو بگیریم، ایران گواه

از کجا ایزو بگیریم، ایران گواه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بابت اخذ انواع گواهینامه استاندارد بین المللی همانند گواهینامه ایزو، همچنین اخذ گواهینامه ملی همانند گواهینامه اداره کار می باشد. متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو می توانند ابتدا از مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه جهت اعتبار مراجع صدور استفاده کنند سپس اقدام نموده برای گرفتن گواهینامه ایزو. اینکه از کجا ایزو بگیریم، ایران گواه می تواند به بررسی صحیح نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو به شما کمک کند.

از کجا ایزو بگیریم ایران گواه

 

 

اعتبار گواهینامه ایزو:

از کجا ایزو بگیریم، ایران گواه مرجع رسمی ثبت و صدور انواع گواهینامه ایزو در ایران. زمانیکه صحبت اعتبار گواهینامه ایزو می شود، برخی برداشت مدت اعتبار گواهینامه ایزو، برخی نیز برداشت اعتبار نهاد صادر کننده می کنند. حال اینکه اعتبار نهاد صادر کننده همینطور اعتبار گواهینامه ایزو مبحث کاملا متفاوتی هست.

تماما گواهینامه ای ایزو صادر شده چه در ایران چه بلحاظ بین المللی اعتباری سه ساله داشته، کا سالیانه می بایست ممیزی تمدید انجام شود. چنانچه اخذ کننده گواهینامه ایزو اقدام نکند بابت تمدید گواهینامه ایزو چه اتفاقی می افتاد.

گواهینامه ایزو صادر شده توسط تمامی نهاد ها، اعتباری سه ساله داشته که داخل گواهینامه درج شده. تاریخ ممیزی سالیانه نیز در گواهینامه ایزو مکتوب شده. چنانچه دارنده گواهینامه ایزو اقدام نکند جهت تمدید گواهینامه ایزو، اطلاعات سازمان متقاضی در سایت رجیستری شونده قابل روئیت نمی باشد.

اعتبار مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو:

نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو CB نامیده می شود، قبلا در مورد اعتبار مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو مقالات متفاوتی هم در این سایت هم سایت های دیگر مرکز مشاوره ایران گواه ثبت شده. اختصارا نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو CB نام داشته، مراکز صدور ایزو می بایست توسط یک سازمان بالادستی اعتبار سنجی شوند. لذا سازمان بالا دستی متولی استاندارد کشور های عضو انجمن IAF بنام اختصار AB شناخته می شود. انجمن اعتبار دهندگان IAF تحت نظارت سازمان بین المللی ISO فعالیت می کند.

بنابراین نهاد صادر کننده ایزو که تحت نظارت AB مورد تایید انجمن IAF فعالیت می کند، بالاترین مرجع صادر کننده ایزو از لحاظ اعتباری می باشد.

گواهینامه ایزو از کجا بگیریم:

از کجا ایزو بگیریم، ایران گواه به عنوان مشاور اخذ و صدور انواع گواهینامه های ایزو، سیستم مدیریتی، گواهینامه های تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی، سازمان های خدمات دهنده و..... فعالیت میکند. متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو می توانند توسط مرکز مشاوره ایران گواه اقدام نمایند جهت گرفتن گواهینامه ایزو. مرکز ایران گواه بلحاظ اینکه مرکز مشاوره بوده نه صرفا مرجع صدور بدون حساسیت خاصی، با توجه به خواسته متقاضیان اقدام میکند جهت ثبت و صدور گواهینامه ایزو.

لطفا قبل از گرفتن گواهینامه ایزو از مشاوره، مرکز ایران گواه استفاده نمایید.

02146133082 - 02146134156

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند