مقالات مفید

اخذ گواهینامه ایزو 13009، گواهینامه گردشگری

اخذ گواهینامه ایزو 13009، گواهینامه گردشگری

اخذ گواهینامه ایزو 13009، گواهینامه گردشگری به نام ISO 13009:2020 توسط سازمان بین المللی ISO سال 2020 میلادی بروزرسانی سپس منشر شد. استاندارد ایزو 13009 الزامات گردشگری برای تورلیدر ها همینطور مجموعه های گردشگری مشخص می کند. لذا گواهینامه ISO 13009 توسط سازمان های گردشگری اخذ می گردد. حال اینکه شرایط اخذ گواهینامه ایزو 13009، گواهینامه گردشگری چگونه هست.

اخذ گواهینامه ایزو 13009 گواهینامه گردشگری

گواهینامه ایزو 13009:

ISO 13009:2020 الزامات استاندارد گردشگری و خدمات مرتبط می باشد. استاندارد ایزو 13009 آخرین بار سال 2020 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت، بنابراین اخذ گواهینامه ایزو 13009، گواهینامه گردشگری توسط نهاد صادر کننده امکان پذیر می باشد.

ایزو 13009 الزامات و توصیه های کلی را برای اپراتورهای ساحلی ارائه می دهد که، خدمات گردشگری و بازدید کننده را ارائه می دهند. الزامات استاندارد ایزو 13009 هم برای اپراتورهای ساحل و هم برای کاربران در زمینه ارائه مدیریت و برنامه ریزی پایدار، مالکیت ساحل، زیر ساخت های پایدار همینطور نیاز های ارائه خدمات منجمله ایمنی ساحل، اطلاعات و ارتباطات، تمیز کردن و حذف زباله ها فراهم میکند.

اخذ گواهینامه ایزو 13009:

اخذ گواهینامه ISO 13009 مورد درخواست تور های گردشگری، سازمان های گردشگری حتی تورلیدرهای گردشگری هست. بنابراین نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو، گواهینامه ایزو 13009 نیز بر مبنای استاندارد های تعریف شده صادر می کند. مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو بیشماری در ایران فعالیت می کنند که، گواهینامه ایزو 13009 صادر می کنند. اعتبار مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو متفاوت بوده، لذا اعتبار گواهینامه ایزو نیز متفاوت می باشد. بنابراین متقاضی اخذ گواهینامه ایزو 13009، گواهینامه گردشگری می تواند با کمترین هزینه گواهینامه ایزو 13009  اخذ نماید. جهت اخذ گواهینامه ایزو 13009 لطفا با مرکز مشاوره ایران گواه ارتباط برقرار نمایید.

الزامات اخذ گواهینامه ایزو 13009:

الزامات اخذ گواهینامه ایزو 13009، گواهینامه گردشگری بستگی به نهاد صادر کننده گواهینامه متفاوت هست. منتها متقاضی اخذ گواهینامه ایزو 13009 می تواند با پیاده سازی الزامات ISO 9001 همچنین استاندارد ایزو 21401 اقدام کنند جهت دریافت گواهینامه ایزو 31009.

اخذ گواهینامه ایزو 9001 توسط مرکز ثبت و کارسازی اخذ گواهینامه ایزو، ایران گواه امکان پذیر می باشد.

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو 13009 می توانند به راحتی توسط ایران گواه اقدام کنند جهت گرفتن گواهینامه ایزو 13009.

کلمات کلیدی:

ISO 31009:2020، ISO13009:2015، اخذ گواهینامه ایزو 31009، اخذ گواهینامه گردشگری ساحل، اخذ گواهینامه ایزو مربوط به تورلیدر، گواهینامه ایزو گردشگری

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند