مقالات مفید

مرجع استعلام گواهینامه ISO HSE

مرجع استعلام گواهینامه  ISO HSE

مرجع استعلام گواهینامه  ISO HSE، اخذ گواهینامه ایزو، گرفتن مدرک  HSE  متقاضیان بیشماری دارا میباشد. اکثر متقاضیان دغدغه استعلام گواهینامه  ISO   اخذ شده دارند بنابراین بدنبال راهکاری جهت استعلام گواهینامه  ISO   همینطور استعلام گواهینامه HSE  هستند. بنابراین توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    بدنبال راهکاری جهت مرجع استعلام گواهینامه  ISO HSE هستند. توسط مقاله مرجع استعلام گواهینامه  ISO HSE مرکز مشاوره ایران گواه بدنبال معرفی  AB  مرکز ملی استاندارد کشورهای عضو انجمن  IAF   میباشد. البته تمامی مراجع صدور گواهینامه  ISO HSE   میبایست تحت نظارت  AB  فعالیت نموده پس بنابراین جهت استعلام مرکز صدور گواهینامه ایزو  HSE  میبایست ابتدا توسط  AB   کشور صادر کننده اقدام نمایند  حال آنکه  AB  کیست , وظیفه  AB  چیست , اعتبار  AB   توسط چه سازمانی مورد تایید قرار میگیرد.

ISO چیست min 1

AB , اطلاعات مهم درمورد مرکز استاندارد ملی کشورهای عضو انجمن  IAF

AB  مخفف کلمه Accredity Body   بمعنای بدنه معتبر میباشد تمام کشورهای عضو سازمان ایزو میبایست سازمان ملی استاندارد کشور خود را جهت اعتبار سنجی معرفی نمایند به انجمن اعتبار سنجی  IAF   بنابراین پس از تایید انجمن  IAF  معرفی میگردند جهت صدور گواهینامه همینطور تدوین استاندارد .

 

مطالب مرتبط  AB   :

مراجع صدور گواهینامه  ISO  

 

AB   کشورهای عضو سازمان ایزو , سازمان تدوین استاندارد کشور خود میباشند مثلا  AB   کشور ایران  NACI   سازمان تایید صلاحیت ایران ،  DAKKS  سازمان استاندارد آلمان ،  UKAS  سازمان استاندارد انگلستان و..... جزو انجمن اعتبار سنجی  IAF  بوده توسط سایت  IAF  معرفی میگردند

AB   مظایف مختلفی منجمله ؛  بررسی استاندارد تدوین گشته سازمان ایزو ، معرفی مراکز صدور گواهینامه ایزو همینطور صدور گواهینامه  ISO  , میباشد.

سازمان ایزو زمانیکه استاندارد جدید تدوین میکند جهت بررسی ، رفع ایرادات همینطور همگام سازی متن استاندارد بین جهانیان ، استاندارد تدوین شده ر ابه سازمان استاندارد کشورهای عضو ارسال نموده هنگامیکه استاندارد مورد پذیرش  AB  بوده منتشر مینماید.

وظیفه دیگر  AB  معرفی مراجع صدور گواهینامه  ISO HSE  همچنین مرجع رسیدگی به مراکز صدور گواهینامه ایزو ( مدرک اچ اس ای ) میباشد حتی یکسری استاندارد توسط  AB  صادر میگردد یعنی مرکز استاندارد ملی کشورها جزو موسساتی هستند ک میتوانند گواهینامه  ISO  ,  صادر نمایند

گواهینامه  ISO17025   بنام سیستم مدیریت آزمایشگاهی توسط  NACI  صادر میگردد

AB   ممکن هست تحت نظارت  IAF   فعالیت نماید ممکن هست  AB   بصورت کاملا خصوصی فعالیت نماید اکثرا  AB  خصوصی بنام  IAFCB   فعالیت میکنند بنابراین متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو میبایست کاملا هوشیار بوده درصورتیکه تمایل ب اخذ ایزو معتبر داشته میبایست توسط مراجع تحت نظارت  AB  اقدام نمایند ک مورد تایید انجمن  IAF  نیز باشد.

 

لینکهای مرتبط :

https://www.ukas.com/

https://www.dakks.de/en

http://naciportal.isiri.gov.ir/Portal/Home/

https://www.iaf.nu/

WWW.GOOGLE.COM

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.IRANGOVAH.IR

 

متقاضیان جهت اطلاع بابت  AB  شرح وظایف  AB  همینطور  AB   مورد تایید  ISO   میتوانند توسط راههای ارتباطی مرکز قسمت ارتباط بامرکز ؛ ارتباط برقرار نموده اطلاعات تکمیلی دریافت نمایند شایان بذکر میباشد کلیه خدمات مشاوره بابت اخذ انواع گواهینامه  ISO  , مشاوره بابت اخذ انواع گواهینامه  HSE  , بصورت کاملا رایگان دراختیار علاقمندان قرار میگیرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند