مقالات مفید

گواهینامه CE توسط چه سازمانی تایید میگردد

گواهینامه  CE توسط چه سازمانی تایید میگردد

گواهینامه  CE توسط چه سازمانی تایید میگردد، CE چیست  ,  CE  توسط چه سازمانی ارائه میگردد , گواهینامه  CEتوسط چه سازمانی تایید میگردد , نشان  CE   ,  CE   مارک , گواهینامه  CE   , لوگو  CE   , گواهی  CE   , اخذ گواهینامه  CE   ,  مارکتینگ  CE   , صادرات کالا , اخذ نشان  CE   جهت صادرات , تائیدیه  CE   , تست ریپورت  CE   , دایرکتیو  CE   , مراکز صدور  CE   , مراجع معتبر صدور  CE   جهت صادرات , CE  صادرات , شرایط صادرات کالا به عراق , شرایط صادرات کالا به اروپا , چگونه میتوان گواهینامه  CE   اخذ نمود تماما کلمات کلیدی میباشد ک متقاضیان اخذ گواهینامه  CE   توسط موتور جستجوگر گوگل سرچ میکنند .

گواهینامه CE توسط چه سازمانی تایید میگردد 1

 

CE   چیست ?

گواهینامه  IEC/CE   توسط چه سازمانی تایید میگردد ؟

مرجع تایدیه  CE   چه سازمانی میباشد ؟

 

بیشتر بخوانیم :

تاریخچه  CE   

 

CE  چیست :

استاندارد(های) تدوین شده بنوعی الزامات تدوین شده توسط اتحادیه اروپا جهت تولید محصولات ، صادرات کالا ، واردات کالا  CE   نامیده میشود .

CE   اختصار کلمه Conformité Européne  لغتی فرانسوی بنام انطباق اروپا میباشد بنابراین همانطوریکه پیداست میبایست محصول منطبق بااستاندارد تدوین شده اروپا تولید شده تابتوان طی بازار تجاری اروپا فروش رفته .

CE   بمحصولات تعلق گرفته چیزیکه مهم هست نشان  CE   ب محصول ساخته شده تعلق میگیرد منتها برخی تولیدکنندگان اشتباها فکر میکنند  CE   بمحصول کلی تولید شده تعلق میگیرد .

محصولات تولید شده ممکن هست توسط اجزاء مختلفی ساخته شده باشند تولیدکننده میبایست درنظرداشته باشد اخذ استاندارد  CE   جهت اجزاء محصول امکان پذیر هست نه کل محصول تولید شده .

اخذ گواهینامه  CE   فقط جهت صادرات کالابه اروپا مورد نیاز بوده مگراینکه کافرما تقاضای گواهینامه  CE   داشته باشد  .ایران گواه

گواهینامه  CE   توسط چه مراجعی صادر میگردد :

مراکز ارائه دهنده نشان  CE   اصطلاحا  Notification Body     نامیده میشود

NB    اختصار مرجع صادرکننده گواهینامه  CE  میباشد بنابراین مرجعی ک میتواند گواهینامه  CE  صادر نماید  NB   نامیده میشود

مراکز ارائه دهنده گواهی  CE    تماما متمرکز شده دراروپا هستند بنابراین چنانچه متقاضی داخل ایران تقاضای اخذ گواهینامه  CE   داشته میبایست توسط مراکز مشاوره ایرانی همانند شرکت ایران گواه ارتباط برقرار نموده بامرکز صدور گواهینامه  CE   , سپس اقدامات لازم جهت تهیه تست ریپور ، مشخص شده دایرکتیو سپس صدور گواهینامه  CE  صورت میپذیرد .

 

مطالب بیشتر :

اخذ گواهینامه  ISO   جهت صادرات

 

مرجع صدور  CE   توسط چه سازمانی تایید میگردد :

مرکز ارائه دهنده گواهی نامه  CE   ( گواهینامه سی ای ) همانطوریکه گفته شد اختصارا  NB   نامیده میشود

NB  (ها) تحت نظارت بدنبه اعتبار سنجی  NANDO   فعالیت میکنند بنابراین مرجع اعتبار دهی ب مراکز صدور گواهینامه  CE   ,  NANDO   نامیده میشود .

مرجع صدور گواهینامه  CE   دارای کد نمایندگی بوده ، کد  NB   توسط مرکز اعتبار سنجی ناندو مشخص میگردد .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند