مقالات مفید

HSE ایمنی اداره کار

HSE ایمنی اداره کار

HSE ایمنی اداره کار

HSE ایمنی اداره کار  بنوعی اشتباها بین متقاضیان دهان به دهان گشته ؛ حقیقتا  HSE   ایمنی اداره کار همان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار میباشد .

متقاضیان ( پیمانکاران ) جهت مناقصه نیاز داشته گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ارائه دهند منتها ممکن هست مسئول مناقصه درخواست گواهینامه  HSE   ایمنی اداره کار نماید .

 HSE ایمنی اداره کار همان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میباشد ، حال ادامه مطلب توجه فرمایید بابت تفاوت بین  HSE   همینطور تایید صلاحیت ایمنی .

 

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه  IMS   جهت مناقصه

 

HSE   چیست :

HSE   بعنوان استاندارد تدوین شده توسط کشور انگلستان مبحث ایمنی بهداشت محیط کارگاه رادربر میگیرد . پیمانکاران جهت ایمنی کارگاه میبایست الزامات استاندارد  HSE   پیاده سازی نموده اقدام کنند جهت اخذ گواهینامه  HSE   .

گواهینامه  HSE   توسط مراکز صدور گواهینامه ایزو , بصورت نانواکریدنت صادر میگردد . نانواکریدنت یعنی اینکه  HSE   استاندارد منتشر شده سازمان  ISO   , نبوده منتها بدلیل متن کامل ایمنی استاندارد  HSE   پیمانکاران توسط کارفرمایان برگزارکننده مناقصه الزام شده گواهینامه  HSE-MS   رائه دهند .

پیمانکاران جهت حضوردر مناقصه نیاز فوری داشته گواهینامه  HSE   اخذ نمایند ارائه دهند بنابراین اغلب متقاضیان گواهینامه  HSE   اشتباه گرفته با گواهینامه   تایید صلاحیت ایمنی .

 

مطالب مرتبط :

HSE PLAN   چیست ؟

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست :

گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مدرک معتبری بوده توسط اداره کار استان مربوطه جهت احراز صلاحیت پیمانکار صادر میگردد .

گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی براساس دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری سال 97  ؛ تصویب گردید تمامی کارفرمایان موظف هستند جهت برگزاری مناقصه پیمانکارانی بکار بگیرندکه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اخذ کرده باشند .

مدرک تایید صلاحیت ایمنی به اشتباه توسط برخی مناقصه برگزارکنندگان ، گواهینامه  HSE   ایمنی ویا گواهینامه  HSE   اداره کار نامیده میشود . گواهینامه  HSE   ایمنی همان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بوده که توسط اداره کار استانها صادر میگردد .

جهت اخذ گواهینامه  HSE   اداره کار ویاهمان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی متقاضیان میبایست حتما بعنوان پیش نیاز گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , ویا گواهینامه رتبه داشته باشند .

 

اطلاعات بیشتر :

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست ؟

رتبه چیست ؟

پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی حتما میبایست دارای رتبه پیمانکاری , رتبه انفورماتیک , رتبه مشاوره , رتبه تاسیسات همینطور شرکتهای کوچکتر میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری داشته تابتوانند گواهینامه  HSE   ایمنی اداره کار ( گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ) اخذ نمایند .

مراحل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط همین سایت ویادیگر سایتهای مرکز اطلاع رسانی ایران گواه ؛ اطلاع رسانی شده . متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میتواند جهت کسب اطلاعات فنی بیشتر ارتباط برقرار نمایند .

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM     کلمات کلیدی سرچ کرده همانند :

گواهینامه  HSE   اداره کار چیست , گواهینامه  HSE   ایمنی اداره کار چیست , نحوه  اخذ گواهینامه  HSE   ایمنی اداره کار , اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی , مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی , مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

پی نوشت : گواهینامه  HSE   اداره کار (  HSE   ایمنی اداره کار ) همان گواهینامه تاییدصلاحیت ایمنی پیمانکاری بوده که توسط اداره کار استانها صادر میگردد . لازم بذکر میباشد تمامی پیمانکاران بدون درنظرگرفتن زمینه فعالیت میبایست حتما جهت مناقصه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اخذ نموده ارائه دهند بنابراین بهتر میباشد هرچه زودتر اقدام نمایند جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی .

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند