مقالات مفید

معرفی مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه

معرفی مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه

مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه بامعاضدت ازپروردگار متعال سال 1388 شروع بفعالیت نموده ، سرپرست مرکز ایران گواه آقای مهندس حسین کریمی علویجه میباشد

زمینه فعالیت مرکز ایران گواه همانطوریکه پیداست مشاوره واطلاع رسانی بابت اخذ گواهینامه استاندارد ایزو , اخذ نشان   CE   ,   اخذ مدرک  HSE   ,   درزمینه بین المللی همچنین گواهینامه ملی همانند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) ، اخذ انواع رتبه , مشاوره وپیاده سازی الزامات استاندارد ایزو , مستند سازی واستقرار سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001     ,  میباشد همزمان باتوجه ب نیاز بازار همینطور نیاز مشتری پذیرفتن نمایندگی حدود 40 مرجع صدور گواهینامه  ISO HSE   , مرجع صدور نشان  CE   دردستورکار قرار گرفته تاباتوجه بسطح سخت گیری مرجع صدور ، سیساتهای مشتری جهت اخذ گواهینامه ، بودجه متقاضی جهت اخذ گواهینامه ایزو ، نیاز فوری مشتری ب گواهی نامه ایزو , و.... بتواند خدمات مرتبط ارائه دهد

مرکز ایران گواه نظربه اجرای استقرار مستندات استاندارد ایزو جهت دهها پروژه ( جهت اطلاع ب رزومه مرکز مراجعه فرمایید ) مستندسازی واستقرار انواع سیستم مدیریت همینطور کسب تجربه عملیاتی توانسته گامهای موثری جهت توانمندسازی همچنین افزودن دانش فنی بدست آورد لذا سال 1390 یک سازمان شکل گرفته ومنسجم ایجاد گردید متقاضیان میتوانند توسط منو ارتباط بامرکز ، چارت سازمانی اطلاعات دقیقی بابت مرکز ایران گواه بدست آورند . بابکارگیری افراد زبده ومتخصص بابت مشاوره ،  کارشناس پیاده سازی ، استقرار سیستمهای مدیریتی تجهیز محل دفتر ، امکانات نرم افزاری وسخت افزاری عرصه جدیدی بابت ارائه خدمات گسترده بوجود آمد .

ارتباط بامراجع رسمی صدور گواهینامه  ISO HSE CE     تحت نظارت انجمن  IAF   همینطور تحت نظارت  NANDO    جهت صدور نشان  CE    اورجینال ، ارتباط بامراجع صدور داخلی جهت دریافت گواهینامه  ISO HSE CE    الویت مرکز بوده تامرکز اراین گواه بتواند براساس خواسته مشتری هرنوع گواهینامه ای اخذ نماید . هم اکنون مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه بادارا بودن دانش فنی ودارا بودن تخصصهای لازمه پیرو اخذ گواهینامه  ISO    ,  HSE    ,  CE    , IMS    , وغیره باتوسل ب پرسنل وهمکاران مسلط قادربه ارائه خدمات مشاوره واطلاع رسانی درکلیه امور بشرح ذیل میباشد .

مشاوره واطلاع رسانی بابت اخذ گواهینامه ملی وسایر گواهینامههای بین المللی مرتبط

مشاوره واطلاع رسانی بابت طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی سیستمهای مدیریتی

مشاوره واطلاع رسانی ارتقاء بهره وری ، مهندسی سازمان

اجرا وتدوین طرح  HSE PLAN   

اجرا وتدوین طرح طبقه بندی مشاغل

مشاوره واطلاع رسانی درخصوص ارزیابی عملکرد شرکتها

شماره ثبت :

شناسه ملی :

آدرس دفتر مرکزی :

ارتباط بامرکز :

ISO

HSE

CE

ایزو

اخذ ایزو

اخذ نشان  CE

گواهینامه ایزو

گواهینامه  HSE

گواهینامه  CE

درباره مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند