مقالات مفید

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری چیست

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری چیست؟

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری چیست و چگونه می توان این گواهینامه را دریافت کرد؟

شرکت های پیمانکار قبل از انجام فعالیت های کارگاهی باید صلاحیت ایمنی آنها برای انجام کار تایید شده باشد. این یعنی اینکه، شرکت های پیمانکاری غیر از پیاده سازی و استقرار الزامات استاندارد HSE-MS که مربوط به ایمنی، بهداشت و حفاظت از محیط زیست است، باید اقداماتی انجام دهند تا صلاحیت ایمنی کار کارگاهی آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید شود. بنابراین متولی تاییدیه صلاحیت ایمنی پیمانکاران "اداره کار" تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار، گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری و یا گواهینامه HSE اداره کار تماماً یک مدرک هستند که با نام های مختلف توسط شرکت های متقاضی یا دستگاه های اجرایی مناقصه گر عنوان می شود. شرکت های پیمانکاری برای ورود به مناقصه و حضور باید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری اخذ و ارائه دهند. بنابراین دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری برای شرکت های پیمانکاری بسیار مهم است. به اهمیت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری پی بردیم. حالا می پردازیم به اینکه برای اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری، شرکت های پیمانکاری باید چه شرایطی داشته باشند، چه مدارکی ارائه دهند و چقدر زمان می برد تا بتوانند احراز صلاحیت برای دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری را اقدام نمایند.

 

مرجع صادر کننده گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری:

همانطور که در بالا به آن اشاره شد، اداره کار استان ها مشخص شده اند برای احراز صلاحیت ایمنی شرکت های پیمانکاری. گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری برای مدت 2 (دو) سال توسط اداره کار برای متقاضیان صادر می گردد. دقت کنید که هر استان یک نماینده دارد بنابراین برای دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری نیاز نیست به اداره کار استان خود مراجعه نمایید. 

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری با گواهینامه استاندارد HSE-MS متفاوت است. استاندارد HSE یک استاندارد بین المللی است که مباحث مربوط به بهداشت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست را در پروژه ها عنوان می کند. استاندارد HSE-MS برگرفته از دو استاندارد OHSAS 18001 و ایزو 14001 می باشد و تقریبا در تمامی پروژه های کارگاهی بین المللی الزامات این استاندارد توسط مسئولین ایمنی یا مسئولین QC پیاده سازی می شود. گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری هم مانند استاندارد HSE موارد ایمنی و بهداشتی را در برمی گیرد منتها با این تفاوت که موضوع رعایت موارد ایمنی پررنگ تر شده و تمامی اعضاء کارگاهی باید دوره های ایمنی را گذرانده باشند.

بنابراین برگذاری دوره های ایمنی عمومی کارگری به نام دوره 8 ساعته کارگری برای تمامی نفرات (کارگران) کارگاهی ضرورت دارد. تایید موضوعات ایمنی گارگاهی برای احراز صلاحیت پیمانکاران توسط اداره کار هر استان صورت می پذیرد. بنابراین شما هر تعداد کارگاه فعالی که داشته باشید باید توسط نماینده اداره کار استان بررسی و ممیزی شود.

 

بیشتر بخوانید: دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران.

بیشتر بخوانید: مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران.

بیشتر بخوانید: فرآیند دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری چیست؟

 

حتماً توجه کنید که شرکت ها برای دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری حتماً نیاز به یک پیشنیاز دارند. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می شود برای شرکت های فنی مهندسی، گواهینامه صلاحیت اداره کار (تایید صلاحیت پیمانکاران) که توسط اداره کار استان ها صادر می شود برای شرکت های خدماتی و مجوز تولید، بهره برداری یا مونتاژ از وزارت صنعت و معدن که برای تولید کنندگان صادر می شود، به عنوان پیش نیاز جهت دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری الزامی است. بنابراین چنانچه به هر دلیلی یکی از این سه مورد را نداشته باشید به هیچ عنوان نمی توانید اقدام به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری نمایید.

چنانچه پیمانکاران پروژه فعال نداشته باشند و به شرط اینکه تمامی مدارک لازم را ارائه و بارگذاری کرده باشند، اداره کار یک نامه موقت دوماهه برای پیمانکاران صادر می کند تا پروژه خود را فعال نمایند و آماده بازرسی گردند. پس بنابراین بازرسی ها برای احراز صلاحیت ایمنی پیمانکاران در کارگاه های فعال معرفی شده توسط پیمانکار صورت می پذیرد.

 

بیشتر بخوانید: شرایط اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه)برای شرکت های پیمانکاری.

بیشتر بخوانید: شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار برای شرکت های خدماتی.

 

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند