گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , مدارک لازم

 لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , مدارک لازم

گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری جزو مدارکی میباشد ک کارفرمایان جهت حضور مناقصات بدان نیاز مبرم دارند ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استان  بمدت سه سال صادر شده میبایست سالیانه ممیزی مراقبتی صورت پذیرد تاتوسط اداره کار استان مربوطه تمدید گردد

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , براساس ائین نامه اجرایی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری دولت جمهوری اسلامی ایران شرکتهای خدماتی موظف ب اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت حضور درمناقصه میباشند بنابراین گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری متقاضیان بیشماری دارا میباشد

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM     بدنبال اهداف خود کلمات کلیدی سرچ مینمایند :

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری توسط چه سازمانی صادر میگردد , گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری چیست , مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چقدر هست , جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری کجا باید مراجعه کنم , مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست , گواهینامه  HSE    پیمانکاری , اخذ گواهینامه مجوز اداره کار , مدرک اداره کار , مدرک مجوز اداره کار , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , چه شرکتهایی میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بگیرند , اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت مناقصه

 

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) چیست ؟

گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استان تحت نظارت وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی طی مدت سه سال صادر میگردد متقاضیان ب اشتباه لفظ مدرک مجوز اداره کار , مجوز اداره کار ، تایید  HSE    پیمانکاری نام گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری مینامند حال آنکه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ب اسم گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری شرکتهای خدماتی توسط وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی صادر میگردد

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری با گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران  همینطور گواهینامه HSE  , کاملا متفاوت بوده  شرکتهایی ک رتبه ویا گواهینامه صلاحیت پیمانکاری نداشته میبایست جهت فعالیت پیمانکاری اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری سپس اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران حال آنکه چه شرکتهایی میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند :

مجوز اداره کار ویا همان گواهی نامه تائید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استان مربوطه جهت شرکتهای بازمینه فعالیت : امور آشپزخانه ( رستوران ) ، تعمیر ونگهداری تجهیزات اداری ، خدمات عمومی نگهبانی ، فضای سبز ، تاسیسات ، چاپ وتکثیر  صادر میگردد

 ادارکار

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) :

مدرک مجوز اداره کار ( گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ) متقاضیان بیشماری داشته بلحاظ اینکه جزو اسناد مناقصه میباشد حال کارفرمایان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری مدارکی نیاز داشته بشرح ذیل میباشد

عضویت درانجمن صنفی شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی ، فنی مهندسی

اساسنامه وروزنامه رسمی

روزنامه رسمی تغییرات

شناسنامه ، کارت ملی ، مدرک تحصیلی مدیر عامل ویا یکی ازاعضاء هیئت مدیره

لیست بیمه پرسنل وبرگه پرداختی بیمه مورد تایید بانک

اجاره نامه کد رهگیری ویا سند مالکیت

لیست تجهیزات دفتر مرکزی

طرح طبقه بندی مشاغل

اظهار نامه مالیاتی چهار سال قبل

مفاصا حساب بیمه جهت قرارداد اتمام شده

تصویر گواهینامه آموزشی کارفرمایی

نامه درخواست گواهینامه

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ذکر شد ، مهمترین مدرک طرح طبقه بندی مشاغل میباشد

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط مرکز ایران گواه جهت مشاوره ، تسهیل همینطور تسریع درروند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران  انجام میپذیرد

طرح طبقه بندی مشاغل مورد تائید اداره کار استان توسط مرکز ایران گواه بصورت فوری صورت میپذیرد متقاضیان جهت اخذ طرح طبقه بندی مشاغل همچنین ثبت نام دوره آموزشی کارفرمایی میتوانند توسط شماره تماس مرکز ارتباط برقرار نموده اطلاعات کامل دریافت نمایند

 

لینکهای مرتبط :

https://www.mcls.gov.ir/

WWW.IRANGOVAH.IR

متقاضیان اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت حضور درمناقصه میتوانند بصورت رایگان مشاوره دریافت نموده همچنین چنانچه تمایل داشته باشند مرکز مشاوره اطلاع رسانی ایران گواه تمامی اقدامات اجرایی جهت اخذ گواهینامهه تایید صلاحیت پیمانکاری راخود برعهده گرفته درکوتاهترین زمان اقدامات لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری صورت میپذیرد

جهت کسب اطلاعات بیشتر جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری باماهمراه شوید ...

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند