اخذ گواهینامه CE معتبر

مراجع صدور گواهینامه CE , CE

 معتبر صدور گواهینامه CECE معتبر

مراجع صدور گواهینامه CE , CE

گواهینامه  CE  , نشان  CE  , لوگو  CE  , گواهی  CE  , مدرک  CE  , گواهینامه  CE  اورجینال , گواهینامه  CE جهت صادرات , اخذ فوری گواهینامه  CE  , شرایط گرفتن گواهینامه  CE  , مراجع صدور گواهینامه  CE  , مراکز ارائه دهنده گواهینامه  CE  , مراکز ارائه دهنده گواهینامه  CE  معتبر , کلمات کلیدی میباشد متقاضیان اخذ گواهینامه CE   توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM     سرچ مینمایند

گواهی نامه  CE  ویا استاندارد  CE   توسط اتحادیه اروپا جهت واردات کالای باکیفیت بمجموعه کشورهای عضو میباشد بنابراین کارفرما جهت صادرات کالا ب  اروپا حتما میبایست نشان CE اورجینال دریافت نماید حال آنکه متقاضیان جهت صادرات کالا میبایست گواهینامه  CE  ازکجا دریافت نماید .

مراکز صدور نشان  CE  معتبر :

مراجع صدور گواهینامه  CE  , بنام Notified Body  شناخته میشود تماما مراجع صدور مدرک  CE   معتبر واقع شده دراروپا بنابراین مراکز فعال  CE   داخل ایران معمولا یانماینده Notified Body    هستند ویا رابط میباشند اصطلاحا مخفف مراجع صدور گواهینامه  CE اورجینال  NB   نامیده میشوند

 

بیشتر بخوانید :

اطلاعات درمورد NB مرجع صدور گواهی CE

 CE معتبر

مرجع اصلی صدور نشان  CE  توسط انجمن Nondo   تایید صلاحیت میگردد بنابراین چنانچه متقاضی بخواهد مشخص نماید گواهینامه  CE   صادر گشته توسط  NB   اورجینال باشد میبایست توسط ناندو استعلام بگیرد . منتها آیا تمامی گواهینامه  CE   صادرشده اورجینال میباشد

گواهینامه  CE   مخصوصا داخل ایران بصورت ، گواهینامه CE اورجینال ,  گواهینامه CE خوداظهاریگواهینامه CE انطباقی , صادر میگردد

گواهینامه  CE  اورجینال فقط توسط  NB  مورد تایید انجمن ناندو صادر میگردد تکنیکال فایل مورد تایید مرجع صدور گواهینامه  CE  توسط واحد کنترل کیفی QC  مرکز متقاضی میبایست تکمیل گردد سپس ارجاء داده شود مرجع صدور گواهینامه  CE  جهت تایید بنابراین شرکتها جهت اخذ نشان  CE  اورجینال محصولات حتما میبایست مهندس  QC   کنترل کیفیت داشته باشند هزینه صدور گواهینامه  CE  توسط مراکز معتبر صدور نشان  CE  بسته بنوع محصول متفاوت میباشد

نشان  CE  اصل توسط مرجع صدور گواهی  CE  بمحصولات پزشکی ، اسباب بازی ، محصولات ساختمانی ، لوازم الکترونیک ، آرایشی بهداشتی ، ماشین آلات مکانیکی ، مواد معدنی فلزی ، پارچه تعلق میگیرد غیراز محصولات نامبرده شده دیگر محصولات جهت صادرات نیازبه نشان  CE  اورجینال نداشته همینطور کارفرما جهت صادرات ب اروپا نیاز ب اخذ گواهینامه  CE   معتبر داشته درغیراینصورت نیاز نشان  CE  معتبر نداشته حال آنکه عده ای ازعدم اطلاعات کافی افراد سوء استفاده کرده گواهینامه انطباق ویا خوداظهاری بجای گواهی  CE  معتبر اخذ مینمایند

گواهینامه  CE  خوداظهاری بامبلغ ارزانتری صادر میگردد ، گواهینامه  CE  خوداظهاری توسط  NB  صادر میگردد منتها مرجع صدور گواهینامه  CE  درحقیقت تکنیکال فایل متقاضی راتایید میکند متقاضی توسط گواهینامه خوداظهاری CE  ,  نمیتواند کالا صادرنماید اتحادیه اروپا

نشان  CE  انطباقی ,  توسط مرکز صدور گواهینامه ایزو شخصی صادر میگردد هزینه اخذ گواهینامه  CE  انطباقی بسیار متفاوت بوده نسبت ب صدور گواهینامه  CE  اورجینال

 

لینکهای مرتبط :

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.GOOGLE.COM

 

گواهینامه CE , مراجع صدور گواهینامه  CE  , مراجع صدور گواهینامهCE   معتبر ,

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند