اخذ فوری گواهینامه HSE

گواهی نامه HSE شرکتهای پیمانکار ساختمان02144769456

HSE شرکت ساختمانی

گواهی نامه HSE شرکتهای پیمانکار ساختمان02144769456

 

HSE  ،  HSE-MS  ،  HSE – MS  ، گواهینامه  HSE-MS

HSE   ( اچ اس ای ) مقوله بهداشت محیط کار همچنین حفاظت ا زمحیط زیست حین کار ر ابررسی مینماید الزامات استاندارد  HSE   مربوط ب مسائل بهداشت کارگاه ، ایمنی کارگاه همچنین حفظ محیط زیست میباشد بداین منظور متقاضیان جهت گرفتن مدرک  HSE   میبایست الزامات مربوطه ر ارعایت نمایند سپس اقدام ب اخذ گواهی نامه  HSE  نمایند .

 HSE  بمعنای (  H  ) مخفف Health   بهداشت ، (  S  ) مخفف Safety  ایمنی ، (  E  ) مخفف Environment  محیط زیست استانداردی انگلیسی میباشد منتها بدایل کامل بودن متن استاندارد اکثر شرکتهای پیمانکار ملزم ب رعایت الزامات استاندارد  HSE   همچنین ارائه گواهینامه  HSE-MS   جهت اثبات حقانیت خود هستند .

 

HSE – MS  سوالات متداول کارفرمایان :

 HSE  آیا جزو استاندارد سازمان ایزو هست ؟

گواهینامه  HSE  بصورت نانواکریدت صادر میگردد بداین معنا سازمان ایزو همچنین کمیته فنی ایزو استاندارد  HSE  ر اتدوین نکرده منتها بدلیل کامل بودن متن استاندارد  HSE  ، استاندارد  HSE  مورد تائید سازمان ایزو میباشد همچنین  CB  صدور گواهینامه  ISO  ، گواهی نامه  HSE  نیز صادر مینماید .

مدرک  HSE  مورد نیاز مناقصه چند روزه صادر میگردد ؟

مراجع صدور گواهینامه باسطح ساختاری بیشماری درحال فعالیت میباشند ک اگثر مراکز خصوصی اصطلاحا  CB  خصوصی میباشند  . بدلیل تعدد مراکز صدور گواهینامه بازار رقابتی بین مراجع صدور  ISO HSE بوجود آمده بنابراین گواهینامه  HSE  چنانچه توسط مراجع  CB  خصوصی صادرگردد حتی طی یکی ویا دو روز گواهینامه  HSE  صادر میگردد

هزینه گرفتن مدرک  HSE  برای شرکت پیمانکار ساختمان چقدر میباشد ؟

هزینه اخذ گواهی  HSE  باتوجه ب سطح اعتباری مراجع صدور گواهینامه متفاوت بوده بین 200000 تومان تا 3000000 میلیون تومان ( مراکز  CB  خصوصی ) همچنین 3500000 میلیون تومان تا 13000000 میلیون تومان ( مراکز  CB  تحت نظارت انجمن  IAF  )

گواهی  HSE  با گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری یکی هست ؟

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) ر ابا مدرک  HSE  اشتباه میگیرند حال آنکه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکار توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد همچنین مدرک  HSE  توسط مراجع صدور گواهینامه صادر میگردد

شرایط ، مدارک همچنین هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اینجا کلیک نمایید 

گواهی  HSE  چه تفاوتی با  HSEPLAN  دارد ؟

مدرک  HSE  توسط مراجع صدور گواهینامه بابت پیاده سازی الزامات استاندارد  HSE  همچنین رعایت الزامات جهت شرکت متقاضی صادر میگردد منتها  HSEPLAN  ( اچ اس ای پلان ) طرح نوشته شده توسط نیروی  HSE  شرکت متقاضی حتی طرح نوشته شده توسط مراجع مشاوره جهت اجرای  HSE  میباشد .

 

صدور گواهی نامه  HSE-MS  مورد نیاز شرکتهای پیمانکار ساختمان :

شرکتهای ساختمانی جهت مناقصات دولتی همچنین نیمه دولتی نیازمند اخذ گواهینامه  HSE – MS   میباشند بداین جهت بدنبال مراکز صدور گواهینامه هستند تابتوانند خیلی زود گواهینامه  HSE   مورد تایید مسئول مناقصه همچنین گواهینامه  HSE  ارزان قیمت اخذ نمایند

مدرک HSE-MS شرکت ساختمانی جهت پیاده سازی الزامات استاندارد  HSE  صادر میگردد کاملا متفاوت بوده باطرح  HSEPLAN  شرکت ساختمانی نوشتن طرح HSE پلان شرکت پیمانکار ساختمان توسط مرکز ایران گواه صورت میپذیرد

صدور مدرک  HSE  فوری توسط  CB  خصوصی صورت میپذیرد شایان ذکر میباشد سطح اعتبارتمامی  CB   های خصوصی یکسان بوده اختلاف قیمت امری سلیقه ای میباشد بنابراین سطح اعتبار گواهینامه 200 هزار تومانی با سطح اعتبار گواهینامه 3 میلیون تومانی کاملا یکی بوده همچنین چنانچه گواهی نامه  HSE  توسط  CB  تحت نظارت AB  دولتی نیز صادر گردد باتوجه ب نانواکریدنت بودن استاندارد ، بنابراین هیچ  تفاوتی بین گواهینامه صادر گشته توسط  CB  خصوصی همچنین مدرک صادرگشته توسط  CB  تحت نظارت  IAF  نداشته .

متقاضیان محترم جهت اخذ گواهینامه  HSE  توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM   بدنبال اهداف زیر هستند :

شرایط اخذ گواهینامه  HSE  جهت شرکت ساختمانی

اخذ  HSE  فوری جهت شرکت ساختمانی

کدام مرکز معتبر گواهینامه  HSE  صادر میکند

مراکز معتبر صدور گواهینامه  HSE  فوری

گواهینامه  HSE  معتبر ازکجا بگیرم

اخذ فوری مدرک  HSE-MS  جهت مناقصه

HSE  ارزان

HSE  بدون ممیزی

اخذ گواهی  HSE  ارزان بدون حضور ممیز

HSE-MS

HSEPLAN

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

https://www.iaf.nu/

WWW.GOOGLE.COM

 جهت اخذ گواهینامه  HSE  همچنین مشاوره جهت پیاده سازی الزامات  HSE  ، پیاده سازی الزامات استاندارد  ISO  بامادرتماس باشید.....

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند