OPRP مخفف چیست؟

OPRP مخفف “Operational prerequisite program” یعنی برنامه پیش نیاز عملیاتی یک اقدام کنترلی است برای کنترل خطر ایمنی مواد غذایی که توسط FSMA تدوین شده و برای مدیریت ورود آنها به سیستم پردازش مواد غذایی ضروری است.

OPRP مخفف چیست؟, شرح در تصویر

متن استاندارد ایزو 22000

دانلود متن استاندارد ایزو 22000 توسط کسب وکارهایی که نیاز به اجرای الزامات ISO 22000:2018 دارند تا بتوانند اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 22000 معتبر کنند، درخواست می شود. ما توانسته ایم کلیات مربوط به ایزو 22000، خانواده ISO 22000 و متن فارسی استاندارد ISO 22000 براساس آخرین ویرایش 2018 را مکتوب و برای کسب اطلاعات بیشتر در اختیار متقاضیان قرار می دهیم.

متن استاندارد ایزو 22000, شرح در تصویر

استاندارد ISO 22000 چیست

استاندارد ISO 22000 یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است که می تواند برای هر سازمانی در زنجیره غذایی از مزرعه تا چنگال اعمال شود. دریافت گواهینامه ایزو 22000 به یک شرکت این امکان را می دهد که به مشتریان خود نشان دهد که یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را در اختیار دارند.

استاندارد ISO 22000 چیست؟, شرح در تصویر
Scroll to Top