لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو

 • نهاد متولی ایزو 02146134156

  نهاد متولی ایزو 02146134156

  نهاد متولی ایزو پرسمان اغلب متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو میباشد . متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معمولا روند پیگیری اخذ  ISO مجموعه خودرابه همکاران ک تخصص لازم ندارند میسپارند . حال اینکه باتوجه ب گستردگی نوع اعتبار نهاد صادرکننده گواهینامه ایزو ممکن هست موضوع گرفتن ایزو پیچیده باشد . سوال اغلب کاربران اینهستکه نهاد متولی ایزو درایران کیست . مقاله فوق میپردازدبه نهاد متولی ایزو درایران . لطفا ادامه مقاله توجه فرمایید .

  گواهینامه ایزو :

  گواهینامه ایزو سند معتبر بابت رعایت اصول استاندارد بین المللی میباشد . سند ایزو ویا همان مدرک ایزو توسط نهاد صادرکننده بنام اختصار  CB صادر میگردد . نهاد متولی ایزو تماما CB نام داشته منتها اعتبار نهاد متولی ایزو مهم میباشد . گواهینامه ایزو براساس درخواست متقاضی همینطور زمینه فعالیت متقاضی ایزو متفاوت میباشد . پرکاربردترین گواهینامه  ISO درخواستی توسط متقاضیان معمولا گواهینامه  ISO 9001 , ISO 14001  , گواهینامه ISO 45001 , گواهینامه  HSE مربوطبه مباحث ایمنی کارگاه ، گواهینامه  ISO 22000  ,  گواهینامه تجهیزات پزشکی  ISO 13485  , گواهینامه مدیریت نفت وگاز  ISO 29001  , گواهینامه شرکتهای  IT  ایزو 27001 وغیره..... میباشد .

  اعتبار گواهینامه ایزو :

  اعتبار گواهی نامه  ISO بنوعی دومبحث جداگانه میباشد . اعتبار مرجع صدور ایزو همینطور اعتبار گواهینامه ایزو دوبخش جداگانه میباشد . اعتبار سنجی نهاد متولی ایزو توسط سازمان اعتبار سنجی  IAF صورت میپذیرد . چنانچه نهاد صادر کننده ایزو تحت نظارت  IAF فعالیت نماید اعتبار ذگواهینامه بین المللی میباشد . گواهینامه ایزو میبایست دارای اعتباری سه ساله باشد یعنی اعتبار استاندارد ایزو اخذ شده سه سال بوده ک میبایست متقاضی مبادرت نماید سالیانه بابت تمدید گواهینامه ایزو .  نحوه تمدید گواهینامه ایزو توسط مشاور مرجع صادر کننده ایزو سالیانه چک میشود . چنانچه گواهینامه ایزو توسط مرجع صدور تمدید نگردد اطلاعات شرکت متقاضی ا زسایت مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو حذف شده غیر قابل استعلام میگردد .

  متولی صدور ایزو درایران :

  نهاد متولی صدور گواهینامه ایزو ویا نهاد صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران چگونه شناخته میشود . چالش اغلب متقاضیان نهاد متولی ایزو میباشد . اینکه چه مرجعی میتواند گواهینامه ایزو صادر کند ویا اینکه کدام مرجع گواهینامه ایزو معتبر صادر میکند .

  متولی استاندارد ایران سازمان ملی تایید صلاحیت ایران NACI  میباشد . نیسی توسط سایت رسمی خودنهاد صادر کننده گواهینامه ایزو درایران رامشخص میکند . لذا چنانچه متقاضی بخواهد گواهینامه ایزو معتبر ایرانی بگیرد میبایست توسط نهاد معرفی شده مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اقدام نماید . متولی نهاد ایزو بسیاری فعالیت میکنند درایران منتها تماما معتبر نبوده .

  لیست نهاد متولی ایزو :

  متقاضی اخذ  ISO همیشه بدنبال گواهینامه ایزو معتبر میباشد پس نهاد متولی ایزو بیشترین سرچ توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM  داشته . کلمات کلیدی سرچ شده توسط گوگل بشرح ذیل میباشد :

  نهاد متولی ایزو , متولی صدور ایزو , لیست مراجع صادرکننده ایزو , نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو , لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو

  لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو درایران توسط نهادبالادستی بعنوان  AB مورد تایید انجمن بین المللی  IAF یعنی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توسط سایت اطلاع رسانی شده .

  بیشتر بخوانیم :

  AB مخفف چیست

  گواهینامه ایزو شرکتهای پیمانکاری

  {jcomments on}

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند