ISO14001

 • سازمان ایزو

  ISO ORGANIZAITON

  ایزو سازمان بین المللی اخذ گواهینامه ایزو 02144769456

  سازمان بین المللی استاندارد سازی :

  ایزو سازمان بین المللی مستقل  همچنین غیر دولتی ک دارای 162 عضو میباشد اصطلاحا دارای 162 عضو سازمان استاندارد ملی میباشد ایران هم خوشبختانه یکی ا زاین 162 عضو حال حاضر سازمان ایزو میباشد نام مرکز ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اصطلاحا  NACI   میباشد

  استاندارد ایزو  ISO  جهت محصولات ، خدمات همچنین سیستم بمنظور اطمینان ا زکیفیت ، ایمنی وکارایی مشخصات کلاس جهانی ر انیزارائه میدهند استاندارد ایزو  ISO  جهت تسهیل تجارت بین المللی نقش مهمی ایفا میکند .

  سازمان ایزو د رحال حاضر 22425 استاندارد بین المللی منتشر کرده ، تقریبا استاندارد ایزو توسط انتشار 22425 استاندارد صنایع ، فناوری ، ایمنی مواد غذایی ، کشاورزی همچنین مراقبتهای بهداشتی لحاظ شده قابل ذکر میباشد سازمان استاندارد ایزو توسط انتشار استاندارد ایزو همهجا ر اتحت تاثیر قرار میدهد .

  ایزو ( ISO ) :

  داستان ایزو طی سال 1946 هنگامیکه نمایندگان 25 کشور د رموسسه مهندسان عمران د رکشور لندن ملاقات کردند تصمیم گرفتند سازمان جهت تسهیل هماهنگی بین المللی همچنین اتخاذ استاندارد صنعتی ایجاد نمایند د ر23 فوریه 1947 سازمان جدید ،  ISO  ، رسما شروع بعملیات نمود  پس ا زشروع سازمان ایزو  ISO  بیش ا ز22425 استاندارد بینن المللی ک شامل تقریبا تمامی جنبههای تکنولوژی همچنین تولید میباشد منتشر نمود .

  سازمان جهانی ایزو  ISO  توسط 162 عضو همچنین 785 عضو کمیته فنی وتخصصی جهت مراقبت ا زتوسعه استاندارد میباشد

  استاندارد ایزو د رایران :

  اخذ گواهینامه ایزو امروزه متقاضیان زیادی د رکشور ایران دارد متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو توسط سرچ د رسایتهای جستجوگر همانند  WWW.GOOGLE.COM  بدنبال اخذ مدرک ایزو جهت شرکت د رمناقصات ویا پیاده سازی استاندارد ایزو جهت بالابردن راندمان اعضا شرکت ویا حتی جهت تبلیغات محیطی گواهی نامه ایزو اخذ میکنند بنابراین بیشتر کواهینامه اخذ ایزو توسط موسسات ، شرکتها ، سازمانها حتی کسب وکار کوچک ایزو9001

  ایزو14001 همچنین اخذ گواهینامه OHSAS18001 اوهساس 18001 میباشد همچنین موسسات مخصوصا شرکتهای پیمانکاری جهت شرکت د رمناقصات مجبور ب گرفتن مدرک ایزو هستند این موسسات باتوجه ب ساختار سازمانی همچنین سیاستهای کلی سازمان اکثرا بدنبال اخذ گواهینامه ایزو ISO HSE ارزان ودرکمترین زمان ممکن میباشند  .

  جهت مشاهده لیست استاندارد ایزو اینجا کلیک کنید .

   متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو  ISO  همیشه دغدغه اینرا دارند ک کدام شرکت تعهد اخلاقی همچنین تعهد کاری جهت اخذ گواهینامه  ISO,HSE,CE  دارد ویا اینکه ا زکدام مرکز گواهینامه مدرک ایزو بگیرم ،   مرکز ایران گواه مرکز حقیقی همچنین ثبت شده بابت مشاوره جهت بهترین تصمیم اخذ گواهینامه ملی همچنین بین المللی همانند گواهینامه ایزو ، گواهینامه  HSE  ، گواهینامه  CE  ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ، رتبه پیمانکاری ، رتبه جهت شرکتهای خدماتی ، مجوز اداره کار ، گواهینامه  GMP  ، اخذ گرید ، گرید انفورماتیک ، همچنین اخذ گواهینامه  ISO , HSE, CE  ا زتمامی برندهای موجود صدور گواهی نامه ایزو بدون حساسیت همچنین پیاده سازی واقعی الزامات ایزو خط مشی بصورت واقعی میباشد د رحقیقت مرکز ایران گواه کمک میکن ب متقاضی اخذ گواهینامه ملی همچنین بین المللی تابتواند حسب سیاستگذاری شرکت بهترین تصمیم جهت اخذ گواهینامه بگیرد .

  بیشتر بخوانیم :

  چگونه گواهینامه ایزو بگیرم

  لیست موسسات صادرکننده گواهینامه ISO, HSE, CE

  گواهینامه ایزو

  لینکهای مفید :

  WWW.IRANGOVAH.IR

  WWW.ISO.ORG

  {jcomments on}

 • شرکت آذرعطف

  شرکت آذرعطف

  لوگو شرکت آذر عطف

   

 • شرکت ساید بتن

  شرکت ساید بتن

   

   ساید بتن

   

   

   

   

   

  شرکت ساید بتن مدیریت واجرای کلیه طرح های عمرانی ,موفق گردید گواهی نامه های IMS, HSE-MS ر ادریافت نماید.

  مجموع سه گواهینامه ISO9001, ISO14001, ISO45001 اصطلاحا IMS گفته میشود.

  HSE-MS سیستم مدیریت ایمنی ,بهداشت ,محیط زیست میباشد.

 • شرکت همتا تجارت مرداویج

  Untitledشرکت همتا تجارت مرداویج

   

  شرکت همتا تجارت مرداویج، به عنوان  یکی  از شرکتهای معتبر در زمینه ی  مهندسی ، تهیه ، ساخت و ساز (EPC) ، نصب و تجهیزات ، تعمیر و نگهداری در ساخت و ساز ، جاده ، عمران ، آب و فاضلاب ، نفت ، گاز و پتروشیمی   ،  با ایجاد تفکر فرایند گرا ،  گامی بلند در جهت بهبود کیفیت خدمات خود  ،بهبود عملكرد زیست محیطی ، ايمني ، بهداشت حرفه ایی    وهمچنین سر لوحه قرار دادن مشتری مداری از طریق تامین خواسته ها و رضایت و اعتماد کارفرمایان , خود را متعهد به اصول زیر می داند:

  • رعایت استاندارد های ملی  و بین المللی .
  • حفظ وارتقاء کیفیت  محصول  ارائه شده  با توجه  به نیازها  و خواسته های سهامداران .
  • بهبودمداوم سطح کیفی  انجام کار  جهت  دسترسی  به بازار های جدید و بزرگتر .
  • فراهم نمودن شرایط همکاری و  مشارکت  با  شرکتهای  صاحب نام  در منطقه  و  جهان .
  • توسعهفرهنگکیفیت   و بسط ارزش های سازمانی .
  • آموزش هدفمند و کاربردی  کارکنان  در جهت بهبود مستمر  تمامی فرایند ها  و فعالیت های شرکت  و  ارتقاء کار گروهی .
  • ارتقاء روحیهو انگیزهکارکنان از طریق جلب  مشارکت آنان  و بهبود  کیفیت کاری .
  • پیشگیریاز حوادث ، حفظ  و  ارتقاء  ایمنی و  سلامت  کارکنان .

  اجرا و حفظ الزامات  قانونی مرتبط با  جنبه های زیست محیطی  ، ایمنی و بهداشت  ، به منظور دستیابی به اصول بالا ، این شرکت سیستم مدیریت را منطبق با  استانداردهای سیستم مدیریت کیفیتISO9001:2015 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015  ،سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO45001:2018 ،سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای HSE-MS و سیستم مدیریت یکپارچه IMSدرکلیه سطوح   به اجرا در آورده   و  به طور  مداوم خود  را نسبت  به  بهبود مستمر و اثر بخشی   این سیستم متعهد می داند. همچنین شرکت در ابتدای  هر سال نسبت به تعیین اهداف کیفی ، زیست محیطی ، ایمنی و  بهداشت  در راستای  این خط مشی  اقدام نموده و  با بازنگری  از طریق  پایش ، اندازه گیری  و تحلیل  ، میزان تحقق  اهداف کیفی  ، زیست محیطی  ،  ایمنی  و  بهداشت تعریف شده  را  برر سی  می کند .

 • گواهینامه IMS رایگان

  گواهینامه  IMS   رایگان

  سیستم مدیریت یکپارچه  IMS   , نامیده میشود بعضا متقاضی طی ارتباط درخواست گواهینامه  IMS   مینماید د رصورتیکه گواهینامه  IMS   بتنهایی صادر نمیگردد متقاضی اخذ گواهینامه  IMS   , توسط موتور جستجوگر گوگل بدنبال مراجع صادرکننده  IMS   ,  کلمات کلیدی سرچ مینمایند همانند :

  اخذ فوری گواهینامه  IMS   , آیا گواهینامه  IMS   بتنهایی صادر میگردد , هزینه گرفتن گواهینامه  IMS    چقدر هست , فقط هزینه صدور  IMS   چقدر هست , مدارک لازم جهت اخذ  IMS  , گواهینامه  IMS   ,  گواهینامه  IMS   رایگان , اطلاعات بابت استاندارد  IMS   , مراجع صدور گواهینامه  IMS   درتهران , مراکز ارائه دهنده گواهی نامه  IMS  

  گواهینامه  IMS   , سیستم مدیریت یکپارچه ادامه مطلب توجه فرمایید

  سیستم مدیریت یکپارچه IMS   :

  گواهینامه  IMS   گاها توسط مناقصه گر مطالبه میگردد متنها کارفرما احساس میکند گواهینامه تحت عنوان  IMS   صادر میگردد البته برخی سودجو هستند ا زعدم اطلاعات کافی متقاضی استفاده نموده گواهینامه  IMS   بتنهایی صادر میکنند منتها اصل موضوع :

  پیاده سازی الزامات استاندارد  ISO9001   ,  ISO14001   ,  ISO45001   , اصطلاحا نامیده میشود سازمان توانسته سیستم مدیریت یکپارچه پیاده سازی نماید  Integrated Management System گواهینامه  IMS   صادر میگردد بعضا دیده شده متقاضی تنها گواهینامه  IMS   گرفته یعنی هزینه صدور گواهینامه ims   صرفا پرداخت میشه د رصورتیکه مدرک  ims   , مجموع استاندارد ایزو9001 تا ایزو45001 میباشد

  بیشتر بخوانیم :

  متن استاندارد ایزو45001

  مرجع صدور گواهینامه  ISO

  تاریخچه استاندارد  IMS   :

  IMS    همانطوریکه توضیح داده شد مجموع سه استاندارد ایزو9001 , ایزو14001 همچنین ایزو45001 میباشد بنابراین متقاضی حتما میبایست اقدام نماید ابتدا جهت اخذ گواهینامه ایزو9001 ، ایزو14001 سپس گواهینامه ایزو45001 تابتواند گواهینامه  IMS   بگیرد بواقع مدرک  IMS   ساخته پرداخته ماایرانیها بوده اعتبار بین المللی نداشته حتی مرجع صدور گواهینامه بین المللی , گواهینامه   IMS  صادر نمیکند  CB   خصوصی ک توسط ایرانیها اداره میگردد گواهینامه  IMS   صادر مینماید منتها برخی مسئولین مناقصات بدلیل اطلاعات کم اعلام مینمایند گواهینامه  IMS   نیاز هست جهت مناقصه بنابراین گواهینامه  IMS   توسط ایرانیها درست شده حال برخی موسسات صدور گواهینامه اعلام مینمایند فقط گواهینامه  IMS   صادر مینمایند مرکز ایران گواه اعلام میدارد گواهینامه  IMS   بصورت رایگان صادر میگردد

  صدور رایگان گواهینامه  IMS   , توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه

  هزینه صدور گواهینامه  IMS   :

  صدور گواهینامه  IMS   توسط مرکز ایران گواه هزینه بر نبوده منتها متقاضی میبایست ابتدا اقدام نماید جهت پیاده سازی الزامات  ISO   , سپس اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه  IMS    بنابراین متقاضی  IMS   ابتدا میبایست استاندارد ایزو9001 ، استاندارد  ایزو14001 همینطور استاندارد ایزو45001 اخذ نماید

  هزینه اخذ گواهینامه  IMS   ب نوع اعتبار مرجع صدور گواهینامه متفاوت میباشد متقاضی میتواند گواهینامه  IMS   ا ز 1200000  هزار تومان اخذ نماید ب بالا لازم بذکر میباشد هرچه سطح مرجع صدور بالاتر باشد هزینه صدور گواهینامه بیشتر بوده همینطور اعتبار گواهینامه بیشتر هست

  متقاضیان اخذ گواهینامه  IMS   جهت مناقصه میتوانند ارتباط برقرار نموده اطلاعات فنی ، حقوقی بیشتر کسب نمایند

  IMS   رایگان , سازمان بین المللی  ISO   , مرجع صدور گواهینامه  IMS  

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند