دستورالعمل اجرایی آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 تعاون کار ورفاه اجتماعی

دستورالعمل اجرایی آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

دبیر شورای عالی حفاظت فنی ا زارسال دستورالعمل اجرایی آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت درج د رروزنامه رسمی کشور خبر داد

توسط  توشیح وتصویب دکتر محسنی بندپی، دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری جهت درج د رروزنامه رسمی کشور ارسال شد

علی مظفری، دبیر شورای عالی حفاظت فنی ومدیر کل بازرسی کار اعلام خبر ارسال دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری جهت درج د رروزنامه رسمی کشور گفت: توسط توشیح همچنین تصویب دکتر محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری ،  هدف تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران د رشورای عالی حفاظت فنی تدوین گردیده، جهت  درج د رروزنامه رسمی کشور ارسال شده .  دستورالعمل فوق د راجرای تبصره ماده 2 آیین­ نامه ایمنی امور پیمانکاری شورای عالی حفاظت فنی تهیه وهمچنین استناد مواد 85 ،  86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران پس ا زانتشار د رروزنامه رسمی کشور جهت اطلاع  کلیه کارگاهها ، کارفرمایان ، کارگران همچنین کارآموزان مشمول قانون مذکور لازم الاجرا میباشد .

 دستورالعمل  فوق طی جلسات متعدد کارشناسی وبا حضور شرکای اجتماعی همچنین صاحب نظران حوزه همچنین  توسط کمک اساتید دانشگاه ،  حسب بازخورد اجرای نسخه پیشین آن د رکشور مورد بازنگری ، تدوین قرار گرفته

پس ا زانتشار د رروزنامه رسمی کشور جایگزین دستورالعمل اجرایی آیین­ نامه ایمنی امور پیمانکاری مورخ 11/17/ 1390 شورای عالی حفاظت فنی خواهد شد

مرکز مشاوره همچنین اخذ گواهینامه ملی ، بین المللی ایران گواه جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ا زدستورالعمل فوق پیروی نموده لذا اخذ مدرک تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط مرکز ایران گواه جهت متقاضیان اخذ گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران انجام میپذیرد متقاضیان اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت د رمناقصات نیاز ب گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران داشته ک میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر جهت مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران همچنین هزینه جهت اخذ گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط شماره تلفن 02144769451  -   02144769456  ارتباط برقرار نموده همچنین ا زمشاوره رایگان شرکت جهت اخذ کواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بهرمند گردند

جهت اطلاع ا زمتن دستوالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی اینجا کلید کنید .

متقاضیان اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط سرچ سایتهای جستجوگر همانند  WWW.GOOGLE.COM    بدنبال اهداف ذیل میگردند

متن فارسی دستوالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاران

دستوالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاران چیست

دانلود متن دستوالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاران

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.MCLS.GOV.IR

WWW.GOOGLE .COM

                                                دستورالعمل اجرایی آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران             

                                                                    

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی قالب ورزشی پژواک مقالات مفید دستورالعمل اجرایی آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران