مجوزها و اعتبارات

گواهینامه ایزو 9001

گواهینامه ایزو 9001 تحت اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

دریافت گواهینامه ISO 10002 (رضایت مندی مشتری)

گواهینامه ایزو 10002

تاییدیه مشاوره و پیاده سازی سیستم مدیریت از جانب CB مورد تایید IAS

تاییدیه مشاوره و پیاده سازی سیستم مدیریت توسط CB مورد تایید IAS

تاییدیه دوره های گذرانده شده در جهت پیاده سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

توسط مهندس حسین کریمی

دوره تشریحی پیاده سازی ISO 9001
دوره پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
دوره ممیزی داخلی براساس ایزو 9001

تقدیرنامه ها

نوبر سبز
فرش آرشام
عمران زلال خاور میانه
عمران آروین برنا
شرکت گسترش کاربرد باریکه الکترون
شرکت صبا آسانبران آراد
ریوا تدبیر
نامه حسن انجام کار پترو مدیریت بنان
شرکت خدماتی کاریز نگین بندر
آژیراک صنعت
شبکات رسانه سلولی
سفره خانه
سحر خیز
رایسا
توان سازان
بهبد رشد
بلند پایه
حسن انجام کار صنایع پتروشیمی یاران پارسیان
آیسا
آنزان
آریان
حسن انجام کار شرکت پدیده بنان
پیمایش به بالا