اهمیت بهداشت و ایمنی شغلی, ایزو 45001 سیستم ایمنی و بهداشت

بهداشت و ایمنی شغلی (OHS) عملی است که با ایمنی، رفاه و رفاه اجتماعی کارگران در همه مشاغل سروکار دارد. از این رو، ایجاد محیط کار ایمن برای کارکنان یک مسئولیت قانونی و انسانی است.

اهمیت بهداشت و ایمنی شغلی, ایزو 45001 سیستم ایمنی و بهداشت ادامه مطلب »