آیین نامه ها

لیست کامل آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اخذ گواهینامه ها

در این صفحه شما می توانید فایل PDF آیین نامه ها و دستورالعمل های دولتی و بین المللی جهت دریافت گواهینامه های ایزو، استاندارد CE مارک, گواهینامه صلاحیت و رتبه بندی ساجات, گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار, تایید صلاحیت پیمانکاری برای شرکت های خدماتی از اداره کار, آیین نامه های ایمنی مربوط به ایمنی کار و مسئول ایمنی و در نهایت دستورالعمل استفاده از نماد یا لوگو در اسناد سازمانی را دانلود و مطالعه نمایید.

پیمایش به بالا