استاندارد Reach چیست؟

REACH چیست؟. The Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals مخفف مقررات ثبت، ارزیابی، مجوز و محدودیت مواد شیمیایی (REACH) در سال 2007 میلادی برای محافظت از سلامت انسان و محیط زیست با محدود کردن استفاده از برخی مواد خطرناک در محصولات ساخته شده و فروخته شده برای اتحادیه اروپا (EU) و افزایش رقابت پذیری صنعت مواد شیمیایی اتحادیه اروپا، اجرایی شد.

استاندارد Reach چیست؟ ادامه مطلب »