استاندارد ISO 21041 چیست؟, قیمت گذاری واحد

استاندارد ISO 21041 یک ابزار کلیدی برای خرده فروشان است که آنها را قادر می سازد قیمت گذاری واضح و ثابتی ارائه دهند و در نهایت اعتماد و وفاداری را در نتیجه ایجاد کنند. این استاندارد راهنمایی هایی را در مورد نحوه نمایش قیمت واحد در فروشگاه (هم در قفسه و هم روی بسته بندی)، آنلاین و در تبلیغات ارائه می دهد.

استاندارد ISO 21041 چیست؟, قیمت گذاری واحد ادامه مطلب »