ایزو 8501: حفاظت در برابر خوردگی سازه های فولادی با رنگ

ISO 8501 یک استاندارد تصویری است که نمایانگر درجه های مختلف زنگ زدگی در سطوح مختلف تمیزی را نشان می دهد، اگرچه حاوی توضیحات متنی سطوح تمیزی نیز می باشد. استاندارد ایزو 8501 سطوح تمیزی را به ترتیب افزایش کار مورد نیاز رتبه بندی می کند.

ایزو 8501: حفاظت در برابر خوردگی سازه های فولادی با رنگ ادامه مطلب »