GDPR, قانون جدید حفاظت از داده اتحادیه اروپا

مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR) سخت ترین قانون حفظ حریم خصوصی و امنیت در جهان است. اگرچه این پیش‌ نویس توسط اتحادیه اروپا (EU) تهیه و تصویب شد، اما تعهداتی را بر سازمان‌ ها در هر کجا تحمیل می‌کند، تا زمانی که داده‌ های مربوط به افراد در اتحادیه اروپا را هدف قرار داده یا جمع‌ آوری کنند. این مقررات در 25 مه 2018 به اجرا گذاشته شد. GDPR جریمه های سنگینی را علیه افرادی که استانداردهای حریم خصوصی و امنیتی آن را نقض می کنند وضع خواهد کرد که مجازات آن به ده ها میلیون یورو می رسد.

GDPR, قانون جدید حفاظت از داده اتحادیه اروپا ادامه مطلب »