آیا ISO 45001 جایگزین OHSAS 18001 می شود؟

OHSAS 18001 استاندارد سیستم مدیریتی بود که برای به حداقل رساندن صدمات و تلفات ناشی از کار طراحی شده بود تا محل کار ایمن تر شود. در مارس 2018، ISO 45001 جایگزین OHSAS 18001 شد و باید در همه سازمان ها صرف نظر از اندازه یا سطوح ریسک عملیاتی آنها اجرا شود. سیستم جدید اوج تلاش 70 کشور است. اما چرا OHSAS 18001 به ISO 45001 تغییر می کند؟ و آیا ISO 45001 جایگزین OHSAS 18001 می شود؟

آیا ISO 45001 جایگزین OHSAS 18001 می شود؟ ادامه مطلب »

ISO 45001 جایگزین OHSAS 18001

استاندارد ایزو 45001 چیست؟ اخذ فوری گواهینامه ISO 45001

استاندارد ایزو 45001 چیست؟ این ممکن است سوال برخی از متقاضیان باشد. یک جواب خیلی ساده برای این سوال، ایزو 45001 استاندارد بین المللی بهداشت و ایمنی شغلی است که برای محافظت از کارکنان از حوادث و بیماری ناشی از کار تدوین شده است.

استاندارد ایزو 45001 چیست؟ اخذ فوری گواهینامه ISO 45001 ادامه مطلب »

مراحل و مدارک اخذ گواهینامه ایزو 45001 چیست؟, شرح در تصویر
پیمایش به بالا