تعریف مدیریت موجودی، به علاوه روش ها و تکنیک ها

مدیریت موجودی به فرآیند سفارش، ذخیره، استفاده و فروش موجودی یک شرکت اشاره دارد. این شامل مدیریت مواد خام، اجزاء و محصولات نهایی و همچنین انبارداری و پردازش چنین اقلامی است. انواع مختلفی از مدیریت موجودی وجود دارد که بسته به نیاز شرکت، هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. با ایران گواه همراه باشید.

تعریف مدیریت موجودی، به علاوه روش ها و تکنیک ها ادامه مطلب »