بهداشت و ایمنی در محیط کار

در این مقاله به بهداشت و ایمنی در محیط کار خواهیم پرداخت. بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، سالانه حدود 2.3 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل حوادث ناشی از کار یا حتی بیماری ها جان خود را از دست می دهند. این بدان معناست که روزانه بیش از 6000 نفر در حوادث ناگوار محل کار از بین می روند.