فهرست استانداردهای ISO 22000-23999

فهرست استانداردهای ISO 22000-23999: این لیستی از استانداردهای منتشر شده سازمان بین المللی استاندارد (ISO) و سایر محصولات قابل تحویل است. برای فهرست کامل و به روز تمامی استانداردهای ISO، به کاتالوگ ISO مراجعه کنید.

فهرست استانداردهای ISO 22000-23999

استاندارد ایزو چیست؟ 6 مرحله از تدوین استاندارد ISO

ایزو استاندارد بین المللی جهت رعایت اصول مدیریت کیفیت برای فرآیندهای اجرایی طی تولید محصول یا ارائه خدمات است که توسط سازمان بین المللی استانداردسازی ISO، تدوین می گردد. سازمان بین المللی استاندارد ایزو یک فدراسیون جهانی خصوصی هست که اعضاء آن سازمان های استاندارد ملی کشورها می باشند.

استانداردهای ایزو چیست. پرچم و لوگوی سازمان استاندارد (ISO)
پیمایش به بالا