هزینه اخذ گواهینامه ایزو چقدر است؟ – 300 هزار تومان تا 150 دلار

هزینه اخذ گواهینامه ایزو در ایران به عوامل مختلفی همانند مرجع صدور گواهینامه ایزو (CB)، سطح اعتبار مرجع صدور ISO، نوع فعالیت کسب وکار، تعداد پرسنل، تعداد کارگاه های فعال و نوع گواهینامه ایزو درخواستی دارد. بنابراین 6 عامل تاثیرگذار بر هزینه صدور گواهینامه ایزو موارد ذکر شده می باشد.

هزینه اخذ گواهینامه ایزو چقدر است؟ – 300 هزار تومان تا 150 دلار ادامه مطلب »