استاندارد ISO 55001 مدیریت دارایی چیست؟

ISO 55001 یک استاندارد سیستم مدیریت دارایی است که هدف اصلی آن کمک به سازمان ها برای مدیریت موثرتر چرخه عمر دارایی ها است. با اجرای استاندارد ISO 55001، سازمان ها کنترل بهتری بر فعالیت های روزانه خواهند داشت، بازدهی بالاتری را با دارایی های خود به دست می آورند و هزینه کل ریسک را کاهش می دهند.

استاندارد ISO 55001 مدیریت دارایی چیست؟ ادامه مطلب »