5 اصل مهم برای اجرای سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی

سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی (ایزو 13485) شامل الزامات طراحی و توسعه، مدیریت ریسک، فرآیندهای تولید و پس از تولید برای شرکت است. در زیر پنج اصل کلیدی از استاندارد ایزو 13485 وجود دارد که برای شرکت هایی که به دنبال صدور گواهینامه ایزو 13485 هستند حیاتی است.

5 اصل مهم برای اجرای سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی ادامه مطلب »