طرح HACCP چیست؟

طرح HACCP یا طرح تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی، یک سیستم نظارت بر ایمنی مواد غذایی است که برای شناسایی و کنترل خطرات بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی در انبار، حمل و نقل، استفاده، تهیه و فروش کالاهای فاسد شدنی استفاده می شود. به طرح HACCP، “HACCP PLAN” نیز گفته می شود.

طرح HACCP چیست؟ ادامه مطلب »

طرح HACCP چیست؟, شرح در تصویر

اصول HACCP

تحلیل خطر مهمترین اصل مورد استفاده در طرح HACCP است. این روش حیاتی خطرات بیولوژیکی، شیمیایی یا فیزیکی را که ممکن است در هر مرحله از فرآیند تولید شما رخ دهد، شناسایی می کند. اما 7 اصل HACCP و مراحل اجرای استاندارد HACCP توسط این مقاله بررسی می گردد.

اصول HACCP ادامه مطلب »

اصول HACCP چیست؟, شرح در تصویر

PRP چیست؟

PRP مخفف “Prerequisite program” یعنی یک برنامه پیش نیاز در ایمنی مواد غذایی، سیستمی است که شرایط اولیه را برای فعالیت در یک محیط امن برای تولید مواد غذایی سالم فراهم می کند. برنامه PRP را می توان به عنوان پایه و اساس هر طرح ایمنی مواد غذایی در نظر گرفت.

PRP چیست؟ ادامه مطلب »

PRP چیست؟, شرح در تصویر

درخت تصمیم HACCP چیست

نمودار درخت تصمیم نوعی نمودار جریانی است که فرآیند تصمیم گیری را با شکستن مسیرهای مختلف اقدام در دسترس ساده می کند. درختان تصمیم نیز نتایج بالقوه مربوط به هر مسیر عمل را به نمایش می گذارند.

درخت تصمیم HACCP چیست ادامه مطلب »

درخت تصمیم HACCP چیست, شرح در تصویر

OPRP مخفف چیست؟

OPRP مخفف “Operational prerequisite program” یعنی برنامه پیش نیاز عملیاتی یک اقدام کنترلی است برای کنترل خطر ایمنی مواد غذایی که توسط FSMA تدوین شده و برای مدیریت ورود آنها به سیستم پردازش مواد غذایی ضروری است.

OPRP مخفف چیست؟ ادامه مطلب »

OPRP مخفف چیست؟, شرح در تصویر
پیمایش به بالا