نحوه استعلام گواهینامه ایزو – استعلام مدرک ایزو – 2 روش مهم

نحوه استعلام گواهینامه ISO شامل یک فرآیند انتخاب استاندارد ایزو، پیاده سازی و مستند سازی الزامات استاندارد های ISO، ممیزی داخلی، ممیزی توسط مرجع صدور گواهینامه ایزو، ثبت نام سازمان متقاضی ISO و پس از تایید گزارشات ممیزی ثبت اطلاعات سازمان درخواست کننده گواهی ایزو در سایت مرجع صادر کننده ایزو است.

نحوه استعلام گواهینامه ایزو – استعلام مدرک ایزو – 2 روش مهم ادامه مطلب »