اندازه گیری اهداف کیفیت

چرا اندازه گیری اهداف کیفیت مهم است؟ ایرادات محصول را تا 25 درصد در 6 ماه آینده کاهش دهید. تحویل به موقع را تا 5 درصد در سال آینده بهبود بخشید. اطمینان حاصل کنید که همه کارکنان تا پایان سال آموزش های با کیفیت دریافت می کنند. دستیابی به انطباق 100٪ با تمام استانداردهای کیفیت منجمله استاندارد ایزو 9001 تا پایان سه ماهه آینده.

اندازه گیری اهداف کیفیت ادامه مطلب »