اخذ گواهینامه ایزو 50001, سیستم مدیریت انرژیISO 50001

اخذ گواهینامه ایزو 50001 برای سازمان هایی که متعهد به پرداختن به تاثیرات خود، حفظ منابع و بهبود نتیجه از طریق مدیریت کارآمد انرژی هستند، دریافت گواهی ISO 50001:2018 توصیه می شود. این استاندارد ISO که برای حمایت از سازمان‌ ها در همه بخش ‌ها طراحی شده است، روشی عملی برای بهبود مصرف انرژی از طریق توسعه یک سیستم مدیریت انرژی (EnMS) ارائه می‌کند.

اخذ گواهینامه ایزو 50001, سیستم مدیریت انرژیISO 50001 ادامه مطلب »