سازمان بین المللی استاندارد (ISO) چیست؟

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) یک سازمان بین المللی غیردولتی است که از نهادهای استاندارد ملی تشکیل شده است. این سازمان طیف گسترده ای از استانداردهای اختصاصی، صنعتی و تجاری را توسعه داده و منتشر می کند و از نمایندگانی از سازمان های استاندارد ملی مختلف تشکیل شده است.

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) چیست؟ ادامه مطلب »