4 گام برای یک حسابرسی داخلی موثر

اگرچه هر فرآیند ممیزی داخلی منحصر به فرد است، فرآیند حسابرسی برای اکثر تعهدات مشابه است و معمولاً از چهار مرحله تشکیل شده است: برنامه ریزی (گاهی اوقات بررسی یا بررسی اولیه)، کار میدانی، گزارش حسابرسی و بررسی پیگیری.

4 گام برای یک حسابرسی داخلی موثر, شرح در تصویر

چک لیست ممیزی ایزو 50001

چک لیست ممیزی ایزو 50001 برای سازمان ها و کسب وکارهایی مناسب است که نیاز دارند تعهد سیستم مدیریت انرژی سازمان خود را با اخذ گواهینامه ایزو 50001 تضمین کنند. بنابراین قبل از ممیزی شخص ثالث نیاز دارند بدانند که چگونه ممیزی می شوند و حسابرس به چه مستنداتی نیاز دارد.

چک لیست ممیزی ایزو 50001, شرح در مقاله
پیمایش به بالا