تجزیه و تحلیل شکاف ISO 27001 چیست؟

تجزیه و تحلیل شکاف ISO 27001 یک نمای کلی در سطح بالایی از کارهایی که برای دستیابی به گواهینامه باید انجام شود ارائه می دهد و شما را قادر می سازد ترتیبات امنیتی اطلاعات موجود سازمان خود را با الزامات ISO 27001 ارزیابی و مقایسه کنید.

تجزیه و تحلیل شکاف ISO 27001 چیست

در این مقاله به تجزیه و تحلیل شکاف ISO 27001 خواهیم پرداخت. به سازمان هایی که به دنبال سطح بالایی از امنیت و حفاظت از زیرساخت فناوری اطلاعات خود هستند، توصیه می شود که گواهینامه ISO 27001 را دریافت کنند. ISO 27001 یک استاندارد شناخته شده جهانی است که سازمان ها از آن به عنوان معیاری برای ممیزی و تایید سیستم مدیریت امنیت اطلاعات خود (ISMS) استفاده می کنند. دستیابی به گواهینامه ISO 27001 به سادگی نشان می دهد که سازمان دارای یک چارچوب مدیریتی قوی برای محافظت از محرمانه بودن، یکپارچگی و در دسترس بودن زیرساخت فناوری اطلاعات سازمان است.

اما زمانی که سازمان به این استاندارد برتری متعهد می شود، اطمینان از انطباق مداوم بسیار مهم است. انجام یک ارزیابی کامل و تجزیه و تحلیل شکاف زیرساخت IT سازمان و مطابقت با ISO 27001 آن نیازمند تعهد و تخصص استثنایی است. در مقاله امروز، ما بحث می کنیم که تجزیه و تحلیل شکاف ISO27001 چیست و چرا بخشی ضروری از فرآیند حسابرسی ISO 27001 است. بنابراین، اجازه دهید ابتدا به سرعت بفهمیم که تجزیه و تحلیل شکاف ISO 27001 چیست.

تجزیه و تحلیل شکاف ISO 27001 چیست؟

تجزیه و تحلیل شکاف ISO 27001 که گاهی اوقات به عنوان ارزیابی انطباق یا پیش ارزیابی نیز شناخته می شود، ارزیابی است که نمای کلی سطح بالایی از وضعیت امنیتی فعلی سازمان شما را ارائه می دهد. ارزیابی و گزارش به عنوان راهنمای سازمان ها برای دستیابی به گواهینامه ISO 27001 عمل می کند. ارزیابی شامل مقایسه کنترل‌های امنیت اطلاعات (COBIT) موجود سازمان با الزامات ISO 27001 است. تجزیه و تحلیل شکاف، وضعیت فعلی انطباق با استاندارد را اندازه‌گیری می‌کند و همچنین پارامترهای ISMS سازمان را در تمام عملکردهای تجاری در بر می‌گیرد.

اطلاعات و توصیه های لازم را در مورد کنترل هایی که ممکن است برای رفع شکاف ها لازم باشد به شرکت ها ارائه می دهد. تجزیه و تحلیل شکاف به شرکت ها کمک می کند تا بهترین راه را برای بهبود و ساده سازی سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات داخلی خود درک کنند تا اطمینان حاصل کنند که الزامات استاندارد ISO 27001 را برآورده می کنند.

اجرای الزامات استاندارد ایزو 27001

چه زمانی تجزیه و تحلیل شکاف ISO 27001 انجام می شود؟

تجزیه و تحلیل شکاف ISO 27001 یک ارزیابی حرفه ای است که بین مرحله 1 و مرحله 2 فرآیند حسابرسی ISO 27001 انجام می شود. ارزیابی به پر کردن شکاف بین مرحله 1 و مرحله 2 ممیزی ISO 27001 کمک می کند. هدف این است که اطمینان حاصل شود که هر گونه شکاف ISMS که در مرحله 1 شناسایی شده است به درستی مورد توجه قرار می گیرد. این به شرکت ها کمک می کند تا برای مرحله 2 و فرآیند صدور گواهینامه ISO 27001 آماده شوند.

توجه به این نکته مهم است که تجزیه و تحلیل شکاف در ISO 27001 اجباری است، اما تنها پس از آن که سازمان بیانیه کاربردی خود را تهیه کرد. وضعیت امنیتی هر یک از 114 کنترل امنیت اطلاعات که در ضمیمه A ISO 27001 مشخص شده است را شرح می دهد. بنابراین، تجزیه و تحلیل شکاف ISO 27001 باید فقط برای کنترل های ضمیمه A استاندارد ISO 27001 انجام شود و همچنین قبل از شروع اجرای ISO 27001 برای دریافت دیدگاهی در مورد وضعیت فعلی سازمان و مقدار کار درگیر.

از تجزیه و تحلیل شکاف ISO 27001 چه انتظاری داریم؟

شرکت ها مشاوران حرفه ای را برای انجام تجزیه و تحلیل شکاف ISO 27001 استخدام می کنند. در طول این دوره از تجزیه و تحلیل، حسابرسان فرآیندهای امنیت اطلاعات موجود، رویه ها و مستندات سازمان را ارزیابی کرده و آنها را با الزامات استاندارد ایزو 27001 مقایسه می کنند. این کار برای شناسایی مناطقی انجام می شود که نیازمند بهبود در فرآیندها و رویه های امنیت اطلاعات موجود هستند.

گزارش تجزیه و تحلیل انجام شده، کاستی‌های سیستم‌ها را در برابر الزامات استاندارد ایزو 27001 برجسته می‌کند و بیشتر به رفع مشکلات شناسایی‌شده کمک می‌کند. این تجزیه و تحلیل که توسط یک متخصص ISO 27001 انجام می شود، یک ارزیابی دقیق و گزارش تجزیه و تحلیل جزئیات یافته ها را ارائه می دهد که شامل موارد زیر است:

 • وضعیت فعلی و بلوغ فرآیندها و رویه‌های امنیت اطلاعات.
 • شکاف انطباق بر خلاف الزامات استاندارد ISO 27001.
 • دامنه ISMS سازمان.
 • جزئیات در مورد نیازهای منابع داخلی برای دستیابی به انطباق.
 • طرح کلی اقدام که نشان دهنده سطح تلاش مورد نیاز برای اجرای ISO 27001 است.
 • جدول زمانی آزمایشی برای دستیابی به آمادگی صدور گواهینامه.
تجزیه و تحلیل تاثیر کسب وکار یا BIA چیست؟

مزایای تجزیه و تحلیل شکاف ISO 27001 چیست؟

 • شما یک نمای کلی از وضعیت امنیتی فعلی سازمان در برابر الزامات ISO 27001 دریافت خواهید کرد.
 • این سازمان را در تلاش برای دستیابی به گواهینامه ISO 27001 راهنمایی می کند.
 • تجزیه و تحلیل شکاف پارامترهای ISMS شما را در تمام عملکردهای تجاری در بر می گیرد.
 • تجزیه و تحلیل در مورد آنچه که باید در محدوده ISMS گنجانده شود و کنترل هایی که باید اجرا شوند وضوح می دهد.
 • به برآورد منابع و نیازهای بودجه ای پروژه ISO 27001 کمک می کند.
 • ترجمه امنیت سایبری به رویه ها و چارچوب سیاست های تجاری را تضمین می کند.
 • بینش ارزشمند به‌دست‌آمده از تجزیه و تحلیل، سازمان را قادر می‌سازد تا یک نقشه راه استراتژیک برای اجرای کنترل‌های لازم امنیت سایبری برنامه‌ریزی کند.
 • همچنین یک جدول زمانی بالقوه برای دستیابی به گواهینامه ISO 27001 در اختیار شما قرار می دهد.
 • تجزیه و تحلیل شکاف به سازمان کمک می کند تا به دریافت گواهینامه معتبر نزدیک شود.

سخن پایانی

برای آن دسته از سازمان هایی که به دنبال امنیت سطح بالا برای زیرساخت های فناوری اطلاعات خود هستند، باید با ISO 27001 مطابقت داشته باشند و یک تجزیه و تحلیل شکاف انجام دهند. این به شما امکان می دهد سیاست ها و کنترل های موجود سازمان را با استاندارد ISO 27001 محک بزنید.

این به شما این امکان را می دهد که مناطق شکاف را در فرآیندها، سیاست ها و کنترل های سازمان شناسایی کنید و نقاط ضعف سیستم را برجسته کنید. بنابراین، برای تقویت وضعیت امنیتی سازمان، کسب و کارها باید انجام ممیزی ISO 27001 و تجزیه و تحلیل شکاف را برای ایجاد یک مورد تجاری قوی برای پیاده سازی ISMS مطابق با ISO 27001 در نظر بگیرند.

پرسش های متداول

مزایای تجزیه و تحلیل شکاف ISO 27001 چیست؟

1. شما یک نمای کلی از وضعیت امنیتی فعلی سازمان در برابر الزامات ISO 27001 دریافت خواهید کرد.
2. این سازمان را در تلاش برای دستیابی به گواهینامه ISO 27001 راهنمایی می کند.
3. تجزیه و تحلیل شکاف پارامترهای ISMS شما را در تمام عملکردهای تجاری در بر می گیرد.
4. تجزیه و تحلیل در مورد آنچه که باید در محدوده ISMS گنجانده شود و کنترل هایی که باید اجرا شوند وضوح می دهد.
5. به برآورد منابع و نیازهای بودجه ای پروژه ISO 27001 کمک می کند.
6. ترجمه امنیت سایبری به رویه ها و چارچوب سیاست های تجاری را تضمین می کند.
7. بینش ارزشمند به‌دست‌آمده از تجزیه و تحلیل، سازمان را قادر می‌سازد تا یک نقشه راه استراتژیک برای اجرای کنترل‌های لازم امنیت سایبری برنامه‌ریزی کند.
8. همچنین یک جدول زمانی بالقوه برای دستیابی به گواهینامه ISO 27001 در اختیار شما قرار می دهد.
9. تجزیه و تحلیل شکاف به سازمان کمک می کند تا به دریافت گواهینامه معتبر نزدیک شود.

چه زمانی تجزیه و تحلیل شکاف ISO 27001 انجام می شود؟

تجزیه و تحلیل شکاف ISO 27001 یک ارزیابی حرفه ای است که بین مرحله 1 و مرحله 2 فرآیند حسابرسی ISO 27001 انجام می شود. ارزیابی به پر کردن شکاف بین مرحله 1 و مرحله 2 ممیزی ISO 27001 کمک می کند. هدف این است که اطمینان حاصل شود که هر گونه شکاف ISMS که در مرحله 1 شناسایی شده است به درستی مورد توجه قرار می گیرد. این به شرکت ها کمک می کند تا برای مرحله 2 و فرآیند صدور گواهینامه ISO 27001 آماده شوند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا