مبارزه با فساد

در این مقاله به مبارزه با فساد خواهیم پرداخت. فساد طبق تعریف، سوء استفاده از قدرت محول شده برای منافع شخصی است. امروزه فساد یک موضوع بسیار مهم است و تهدیدی قابل توجه برای ثبات و امنیت مالی است. درصد بالایی از فساد می تواند منجر به نارضایتی مردم از نهادهای ملی شود.

مبارزه با فساد ادامه مطلب »

مبارزه با فساد
پیمایش به بالا